Acrinova påbörjar ett certifieringsarbete för miljöledningssystem enl. ISO 14001

Report this content

Acrinova har påbörjat arbetet för en miljöcertifiering. Primärt gäller det att färdigställa ett miljöledningsverktyg och arbeta fram regelverk för i huvudsak tre områden inom Acrinovas miljöarbete.

”Det känns som att en milstolpe passeras i och med att vi nu tryckt på startknappen för vårt miljöcertifieringsarbete.” säger Ulf Wallén VD på Acrinova.  

  • Transporters miljöpåverkan

Senast 2025 ska företags- och tjänstebilar drivas med biobaserade drivmedel eller vara eldrivna, ladd-hybrider, alternativt en kombination av dessa.

  • Fastigheternas energiförbrukning

Senast 2025 ska samtliga fastigheter vara inventerade avseende energiprestanda.

  • Byggnadernas miljöpåverkan

Samtliga nybyggnadsprojekt ska vara registrerade på nivå ”Silver” enligt Sweden Green Building Council system för miljöcertifiering. Detta innebär en tydlig markering om att Acrinova är engagerad i miljöfrågor och tänker på personal som ska verka i lokalerna. Bland annat måste solskydd, ljudmiljö och ventilation vara bättre än grundkraven. Nyproducerade fastigheter skall ha en nollvision för energianvändning, dvs. att den producerar lika mycket grön energi som den förbrukar, vilket är möjligt genom energisnåla installationer som t.ex. bergvärme och solceller.

”Vi har fram tills idag fokuserat på fastighetsförvärv och nybyggnadsprojekt. Vi har nu ett stort antal egenägda fastigheter som gör att det är hög tid för oss att lägga tid, energi och andra resurser på att säkerställa rätt nivå och kontroll på våra fastigheter ur ett miljöperspektiv” fortsätter Ulf Wallén.

Hur miljöcertifieringsarbetet utvecklas kommer att presenteras succesivt framöver.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar