Acrinova tidigarelägger rapporter

Report this content

Acrinova kommer att tidigarelägga de närmaste rapporterna med en dag.

De nya rapportdagarna är som följer:

Q1              13 maj

Q2              25 juli

Q3              14 november

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD,

0708-30 79 90  

ulf.wallen@acrinova.se 

www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling.

Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar