Förändringar i Acrinovas ledningsgrupp

Report this content

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att Peter Olsson, på egen begäran avser att frånträda sin tjänst som CFO i Acrinova.

Peter Olsson kommer att lämna sin tjänst som CFO för Acrinova efter sommaren och övergå till annan ledande roll inom koncernen.

”Peter har varit en stor tillgång till bolaget och bidragit till den utvecklingsprocess som vi nu genomgår. Peter som varit CFO sedan 2016 har lett ekonomifunktionen framgångsrikt och varit uppskattad i sin roll som ledare. Vi är glada att Peter stannar kvar i bolaget om än i en annan roll” säger VD Ulf Wallén

Acrinova har påbörjat rekryteringsprocessen av ny CFO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Prenumerera

Dokument & länkar