• news.cision.com/
  • Acrinova/
  • Invigning av den klimatneutrala Nya Högalids förskola i Trelleborg torsdag 1 juli kl 13.00

Invigning av den klimatneutrala Nya Högalids förskola i Trelleborg torsdag 1 juli kl 13.00

Report this content

Torsdagen 1 juli kl 13.00 invigs en helt klimatneutral förskola på Eurovägen 2 med egenproducerad energi som uppförts av Acrinova med Trelleborgs kommun som hyresgäst.

Närvarande kommer Ulf Wallén, VD på Acrinova att vara tillsammans med representanter för Trelleborgs kommun samt personal från förskolan.

Förskolan är på totalt 1700 kvm och arbetet påbörjades 2020. Förskolan kommer att ha 8 avdelningar och är anpassad för 160 barn.
Fastigheten är unik i form av att det är ett nollenergihus vilket innebär att fastigheten inte har någon extern tillförsel av energi på helårsbasis. Detta är möjligt genom investeringar i energilösningar samt en mycket energisnål byggnadskonstruktion kompletterat med solceller och bergvärme.

Välkomna!

Datum: 1 juli
Klockan: 13.00
Plats/adress: Eurovägen 2, Klörupsvägen 131/Högalidsvägen, Trelleborg

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
ca@skmg.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar