• news.cision.com/
  • Acrinova/
  • Marknadsmeddelande 95/18 – Acrinova AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 30 april 2018

Marknadsmeddelande 95/18 – Acrinova AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 30 april 2018

Report this content

Förutsatt godkännande på årsstämman den 27 april 2018, om två utdelningstillfällen, kommer aktierna (ACRI) att handlas exklusive rätt till utdelning den 30 april 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning kommer vara den 27 april 2018.

Utdelningens storlek är 0,80 SEK per aktie.
Detta är det första utdelningstillfället utav beslutade två kontantutdelningar.
Avstämningsdag är den 2 maj 2018

Information om aktien:
Kortnamn: ACRI
ISIN-kod: SE0007306188
Orderbok-ID: 412V
CFI: ESVUFR
FISN: ACRINOVA/SH
Utdelning: 0,80 SEK per aktier
Handel exkl. utdelning: 30 april 2018

Stockholm den 18 april 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se