Registrering av riktad nyemission genomförd

Report this content

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att den riktade nyemission till Malmöhus Invest AB om sammanlagt 150 000 aktier som meddelades genom pressmeddelande den 3 juli 2019, nu är registrerad på Bolagsverket. Registreringen har skett i två omgångar om vardera 75 000 aktier. Efter registreringen uppgår antalet aktier i bolaget till
14 823 684 stycken och aktiekapitalet uppgår till 4 941 228,00 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Prenumerera

Dokument & länkar