Citat

Genom detta val och nya samarbete säkerställer AcuCort en kvalitativ, erfaren och kostnadseffektiv utförare av bioekvivalensstudierna som kan hjälpa oss med ett av de viktigaste stegen mot ett marknadsgodkännande enligt den tidplan vi har kommunicerat.
Mats Lindfors, VD för AcuCort
Dexa ODF är nu ytterligare ett steg närmare en registreringsansökan.
Mats Lindfors, VD AcuCort AB
- Mer än en miljard människor lider av allergi. Dexa ODF kan erbjuda viktig behandling för många allergipatienter i akuta situationer. Patentskydd på nyckelmarknader är en viktig komponent i kommersialiseringen av Dexa ODF. Beskedet från amerikanska patentverket är därför strategiskt viktigt.
Mats Lindfors VD AcuCort AB
”I artikeln presenterar vi ett alternativ till sedvanlig behandling med kortisontabletter där Dexa ODF påvisar flera praktiska fördelar för patienten vid svårare allergiska tillstånd, hos barn eller tillstånd där illamående eller andra faktorer gör det svårare att svälja tabletter. Produkten tål både fukt och värme och kan lätt bäras med, t ex i plånboken, för att snabbt tas fram vid behov. Att enkelt och pålitligt ge en snabb och tillförlitlig tillförsel av kortison har ett klart kliniskt värde.”
Professor Leif Bjermer, vid Lungmedicin och Allergologi, Skånes Universitetssjukhus i Lund
”Det är glädjande att vår studie har accepterats och publicerats i ECRJ. Publiceringen stärker oss i vårt arbete att utveckla och etablera Dexa ODF och är ytterligare en indikation på att Dexa ODF kan spela en viktig roll vid behandling av akuta allergiska reaktioner.”
AcuCort VD, Mats Lindfors