AcuCort: Patent beviljat i Japan för bolagets läkemedel ISICORT ®

Report this content

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att den japanska patentmyndigheten, Japan Patent Office, har beviljat patentskydd för AcuCorts läkemedel ISICORT®. Det positiva beskedet innebär ett patentskydd för ISICORT® i Japan fram till år 2035.

ISICORT® är en tunn, snabbupplösande och användarvänlig munfilm för behandling av akuta och svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för patienter med covid-19 som behöver syrgasbehandling. Den snabblösliga munfilmen innehåller glukokortikoiden dexametason som är en välkänd, välanvänd och väldokumenterad anti-inflammatorisk substans. ISICORT® erhöll marknadsgodkännande i Sverige i oktober 2020.

AcuCort har en aktiv patentstrategi som täcker alla stora geografiska marknader, inklusive Japan. Att ISICORT® numera även har patentskydd i Japan innebär att AcuCorts läkemedel har patentskydd i totalt 32 länder för närvarande.

- Det är mycket glädjande att AcuCort har fått ett beviljat patentskydd för ISICORT® av den japanska patentmyndigheten. Japan är en av världens största läkemedelsmarknader och en stor potentiell marknad för ISICORT®. Våra partnerdialoger, förberedelser för kommersialisering och arbetet för att nå marknadsgodkännande på fler marknader fortgår, säger Jonas Jönmark, VD för AcuCort AB.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, VD, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. I februari 2021 beviljade det svenska Läkemedelsverket ISICORT® indikationen – behandling av patienter med covid-19 som behöver syrgasbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell ansökan har godkänts av Läkemedelsverket i oktober 2020. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar