AcuCort AB presenterar på Life Science dagen i Göteborg den 6 mars

Mats Lindfors, VD för AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC)presenterar den senaste utvecklingen i bolaget och planerna framöver på Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg onsdagen den 6 mars. 

AcuCort närmar sig ett möjligt godkännande av sin innovativa läkemedelskandidat Dexa ODF. Efter positiva resultat i en viktig bioekvivalensstudie pågår nu bland annat förberedelser för en registreringsansökan i EU. 

Life Science Dagen är ett samarbete mellan InWest Corporate Finance och nyhetsbyrån Finwire och kommer att livestreamas av Finwire TV, se länk www.lifesciencedagen.se

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB 

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av Dexa ODF kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar:

Om oss

AcuCort AB skall utveckla och kommersialisera sin produkt - Dexa Oral Dissolvable Film (Dexa ODF) med hjälp av ett globalt nätverk av licenstagare och/eller distributörer. AcuCort skall identifiera, utveckla och kommersialisera kompletterande smarta produkter, baserade på existerande aktiva substanser och har kort tid till marknadsgodkännande.