AcuCort accelererar rekryteringen av permanent VD

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att bolagets interims-VD Ann Gidner avslutar sin anställning den 9:e augusti 2020. Rekryteringen av en permanent VD pågår.

Interims-VD Ann Gidner avslutar sin anställning och lämnar rollen som VD på AcuCort AB den 9:e augusti 2020. Ann Gidner kommer att stå till bolagets förfogande som konsult på viss tid under en övergångsperiod efter det att anställningen har upphört. Arbetet med att söka en permanent VD pågår, såsom tidigare har kommunicerats.

– Jag vill tacka Ann Gidner för hennes mycket gedigna insatser och engagemang under året, samt för hennes fortsatta stöd under den kommande övergångsperioden, säger Ebba Fåhraeus, styrelseordförande i AcuCort AB.

Denna information är sådan information som AcuCort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2020.

 

För mer information, vänligen kontakta

Ebba Fåhraeus, styrelseordförande, AcuCort AB

Tel: +46 73 400 04 33

Epost: ebba@lysaeus.com

 

Om AcuCort

AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell hybridansökan har lämnats in till det svenska Läkemedelsverket. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Prenumerera

Dokument & länkar