AcuCort: Ändring av rapporteringsdatum

Report this content

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att datum för publicering av delårsrapporten för perioden januari - september 2019 senareläggs från den 24 oktober till den 19 november.

Ändringen av rapporteringsdatum beror på senarelagt styrelsemöte för godkännande av delårsrapporten januari – september 2019.  

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat, vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av ISICORT®  kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market.Besök gärnawww.acucort.se.

Taggar: