AcuCort ansöker om etikprövning för enkätstudie om allergibehandling

Report this content

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) tillkännager idag att bolaget har lämnat in ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten avseende en enkätstudie. Syftet med studien är att dokumentera hur allergipatienter värderar sin behandling. Enkätstudien är en viktig del av en framtida pris- och subventionsansökan hos TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

ISICORT® är en tunn, liten munsönderfallande film som läggs på tungan där den aktiva anti-inflammatoriska substansen dexametason snabbt löser upp sig och ger effektiv lindring. ISICORT® är godkänt i Sverige för behandling av akuta och svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Ett intensivt arbete pågår med fokus på registreringsansökningar för andra prioriterade marknader.


Den planerade enkätstudien är en viktig komponent i AcuCorts pris- och subventionsansökan hos den svenska prismyndigheten TLV. Enkätstudien omfattar cirka hundra patienter som kommer att svara på frågor om sin allergi och om hur de värderar andra tillgängliga behandlingsalternativ.

- Ett subventionerat pris på ISICORT® är viktigt för patienten och för AcuCort inför den kommande marknadsintroduktionen i Sverige. Ett positivt utfall av ansökan hos TLV är dessutom en styrka i våra diskussioner med potentiella licenstagare och distributörer både i Sverige och på andra prioriterade marknader. Vi hoppas på ett positivt besked från Etikprövningsmyndigheten och vi ser fram emot att ha vår ansökan klar att lämna in till TLV under andra halvåret 2022, säger Jonas Jönmark, vd för AcuCort.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. En nationell ansökan godkändes av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020 och i februari 2021 utökades godkännandet av ISICORT® med indikationen – behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® i Sverige och andra länder kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar