AcuCort återupptar rekryteringen av permanent VD

Report this content

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att bolagets nyligen rekryterade permanenta VD inte kommer att tillträda sin post. Carl Johan Fredin har på grund av personliga skäl valt att avsluta sitt anställningskontrakt med AcuCort. Bolagets interim VD Ann Gidner kommer att tillsvidare kvarstå i sin nuvarande roll.

Den 16 mars 2020 kommunicerade AcuCort att bolagets styrelse hade avslutat rekryteringen av en permanent VD. Bolagets nye VD skulle tillträda sin tjänst i slutet av maj, vilket nu meddelas inte kommer att ske.  

- Det är förstås olyckligt att vår tilltänkta VD inte kommer att tillträda, men ibland sker händelser som förändrar lagda planer och då får man respektera det. Det är glädjande att Ann Gidner i den här plötsligt uppkomna situationen har möjlighet att kvarstå tillsvidare i sin roll som interim VD. Jag vill också passa på att tacka Ann för hennes mycket gedigna insatser under året och för hennes fortsatta engagemang i AcuCort, säger Ebba Fåhraeus, styrelseordförande i AcuCort AB.

Denna information är sådan information som AcuCort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020.

För mer information, vänligen kontakta

Ebba Fåhraeus, styrelseordförande, AcuCort AB 

Tel: +46 73 400 04 33 

Epost: ebba@lysaeus.com

Om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell hybridansökan har lämnats in till det svenska Läkemedelsverket. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.