AcuCort deltar på Nordic Life Science Days i Malmö

Report this content

Mats Lindfors, VD för AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC)kommer att delta på nordens största partnering konferens Nordic Life Science Days 2019, NLSDays, den 10 -12 september i Malmö. Det årliga investerar-, partnering- och nätverksmötet förväntas samla över 1 300 deltagare från Life Science sektorn från ett 40-talet länder i framförallt Norden och Europa.

Nordic Life Science Days har organiserats årligen sedan 2013 av SwedenBIO, som är den nationella branschorganisationen för Life Science-företagen i Sverige. Konferensen kombinerar ett kommersiellt och vetenskapligt program med bolagspresentationer och erbjuder möjligheter till personliga möten mellan potentiella samarbetspartners. Förra året ägde fler än 3,000 partneringmöten rum under NLSDays.

- AcuCort fortsätter arbetet med att förbereda för kommersialisering av allergiläkemedlet Dexa ODF. AcuCorts deltagande på de senaste BIO-Europe konferenserna i Köpenhamn respektive Wien har givit positiva erfarenheter och flera dialoger med potentiella kommersiella partners har inletts. Jag ser framemot möjligheterna att ytterligare utöka och fördjupa dialogen med AcuCorts nätverk av möjliga samarbetspartners på Nordic Life Science Days 2019, säger Mats Lindfors, VD för AcuCort AB. 

Om Nordic Life Science Days 2019
För mer information om konferensen, besök https://www.nlsdays.com/about-the-event/.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB 

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av Dexa ODF kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar: