AcuCort får beviljat varumärkesskydd i USA för läkemedlet ISICORT®

Report this content

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att bolaget har fått beviljat varumärkesskydd för läkemedlet ISICORT® i USA av United States Patent and Trademark Office (USPTO). AcuCort har en aktiv strategi för bolagets varumärkesskydd som täcker alla stora geografiska marknader, inklusive USA.

ISICORT® är en patenterad, tunn, snabblöslig och användarvänlig munfilm för behandling av akuta och svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den snabblösliga munfilmen innehåller glukokortikoiden dexametason som är en välkänd, välanvänd och väldokumenterad anti-inflammatorisk substans. ISICORT® erhöll marknadsgodkännande i Sverige i oktober 2020.

– Det är mycket glädjande att vi har beviljats varumärkesskydd för ISICORT® i USA. Beslutet innebär att vi nu har ett registrerat varumärke med tillhörande varumärkesskydd på världens största läkemedelsmarknad. Våra partnerdialoger, förberedelser för kommersialisering och arbetet för att nå marknadsgodkännande på fler marknader fortgår som planerat, säger Jonas Jönmark, VD för AcuCort AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, VD, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. I februari 2021 beviljade det svenska Läkemedelsverket ISICORT® indikationen – behandling av patienter med COVID-19 som behöver syrgasbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell ansökan har godkänts av Läkemedelsverket i oktober 2020. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar