• news.cision.com/
  • AcuCort AB/
  • AcuCort får marknadsgodkännande av den finska läkemedelsmyndigheten för läkemedlet Zeqmelit®

AcuCort får marknadsgodkännande av den finska läkemedelsmyndigheten för läkemedlet Zeqmelit®

Report this content

AcuCort har av det finska ämbetsverket för läkemedelsövervakning, Fimea, erhållit godkännande för bolagets första läkemedel Zeqmelit® i Finland. Därmed har Zeqmelit® godkänts i samtliga nordiska länder.

”Ett viktigt delmål för den kommande marknadslanseringen av Zeqmelit® i Norden uppnås i och med detta godkännande. Vi ser med stor tillförsikt an mot den kommande lanseringen i Norden och fortsätter arbetet med att registrera Zeqmelit® på andra prioriterade marknader”, säger Jonas Jönmark, vd för AcuCort.

I utvecklingen av läkemedlet Zeqmelit® har AcuCort lyckats kombinera fördelarna med den välbeprövade substansen dexametason och en patenterad användarvänlig munfilmen för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer som till exempel svåra och akuta allergiska reaktioner.

Zeqmelit® har sedan tidigare godkänts av läkemedelsmyndigheter i Sverige, Norge och Danmark.  AcuCorts målsättning är att kommersialisera Zeqmelit® globalt, det vill säga i EU, USA och på utvalda nyckelmarknader. 

Denna information är sådan information som AcuCort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2023, 08:30 CET.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

 

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark och Norge. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.