AcuCort förväntas få ny patentansökan i EU godkänd

Report this content

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC)meddelar idag att den europeiska patentmyndigheten, European Patent Office (EPO), avser att godkänna AcuCorts, med tidigare tillverkningspartnern LTS Lohmann, samägda patentansökan ”Dexamethasone ODF”. Godkännande av patentet förutsätter uppfyllande av några procedurkrav, vilka AcuCort och LTS Lohmann redan har godtagit. 

Patentansökan i EU, med nummer 15790542.3, beskriver huvudsakligen formuleringen, tillverkningsprocessen och tänkt användningsområde för Dexa ODF. Vid godkännande kommer patentet att vara giltigt fram till 2035. Inför att patentansökan ska godkännas begär den europeiska patentmyndigheten att den föreslagna texten godkänns av bolagen, att avgiften för godkännande betalas och att en översättning av patentkraven till franska och tyska skickas in till myndigheten. Bolagen har godtagit och kommer att uppfylla kraven.

AcuCorts läkemedelskandidat Dexa ODF skyddas sedan tidigare av patentet ”Acute Glucocorticoid Therapy”. Detta patent beskriver medicinsk självbehandling med glukokortikoider i akuta situationer då det saknas tillgång till medicinsk personal. Patentet är godkänt i 31 länder, bland annat inom EU och USA, och är giltigt fram till 2025, förutom i USA där patentet är giltigt fram till slutet av 2028.

- Det är mycket goda nyheter att den europeiska patentmyndigheten avser att godkänna patentansökan ”Dexamethasone ODF”. Även om AcuCort redan idag har patentskydd för Dexa ODF inom EU, innebär ett godkännande av den nya patentansökan såväl ett fördjupat skydd som en förlängd skyddstid ända fram till 2035. Vår bedömning är att ett patentgodkännande kommer att försvåra för potentiella konkurrenter och öka Dexa ODFs kommersiella värde, säger Mats Lindfors, VD för AcuCort AB. 

Om glukokortikoider
Miljontals patienter världen över använder varje år läkemedel innehållande glukokortikoider till exempel vid allergi och viral krupp. Även cancerpatienter som lider av illamående och kräkningar till följd av cellgiftsbehandling använder denna typ av läkemedel. En stor nackdel är att dessa läkemedel inte upplevs som användarvänliga alternativt kräver de medicinsk personal. I en akutsituation kan det upplevas som mycket besvärligt av såväl den drabbade som den som eventuellt hjälper denne, att först behöva lösa upp tabletterna i vatten. Patienter kan också ha svårt att svälja, varför en snabblöslig film att lägga på tungan, med samma effekt som en tablett, kan komma att få ett stort användningsområde.

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB 

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av Dexa ODF kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar: