AcuCort stärker sin organisation och utser interim VD

Report this content

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att bolaget stärker organisationen och anställer Ann Gidner som interim VD. Nuvarande VD Mats Lindfors kommer att fortsatt arbeta för AcuCort i en konsultroll. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2020.

Nuvarande VD Mats Lindfors har uttryckt önskemål till styrelsen om att på grund av familjeskäl trappa ner sitt engagemang i AcuCort. Den nu meddelade förändringen innebär att Ann Gidner den 1 januari 2020 tillträder som interim VD för AcuCort. Samtidigt tillträder Mats Lindfors en konsultroll som stöd under en övergångsperiod samt som ansvarig för vissa projekt i AcuCorts affärsplan. Rekryteringen av en permanent VD för AcuCort pågår.

Ann Gidner har gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsbranschen och life science. Hennes mångåriga erfarenhet omfattar roller som affärsområdeschef för CTS på Inceptua GmbH i Berlin, licensieringsdirektör på Albumedix A/S (Novozymes Biopharma) och VD för läkemedelsstrategibolaget Monocl AB. Hon har dessförinnan omfattande erfarenhet av globalt kommersiellt ansvar i stora internationella CMO-koncerner. Ann har byggt affärsmodellen och skapat kraftig försäljningstillväxt hos Cambrex Corporation med placering i Sverige och New Jersey, USA, samt hos Saltigo GmbH med placering i Tyskland. Hon sitter även i styrelsen för SenzaGen AB sedan 2014.

Ann Gidner har en civilingenjörsexamen i bioteknik från Lunds Tekniska Högskola (LTH) och franska Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Génie Chimique (ENSIGC) samt en MBA från Lunds universitet. 

- Jag är oerhört glad över att AcuCort har lyckats knyta till sig Ann Gidner som har gedigen kompetens och internationell erfarenhet inom viktiga områden för bolaget. Att vi dessutom har hittat en lösning som innebär att AcuCorts nuvarande VD Mats Lindfors kan fortsätta att arbeta aktivt som konsult tryggar kontinuitet liksom bra överlämning och ger ett resurstillskott, säger Ebba Fåhraeus, styrelseordförande i AcuCort AB.

- AcuCort är ett spännande bolag och ISICORT® är en innovativ produktkandidat med stor potential. Jag har arbetat med olika aspekter av läkemedelsutveckling och kommersialisering i hela mitt yrkesliv och ser fram emot att leda arbetet vidare mot godkännande och kommersialisering av i första hand ISICORT®, säger AcuCorts tillträdande interim-VD Ann Gidner.

- Dagens tillkännagivande upplever jag som positivt för såväl AcuCort som för mig personligen. Jag har sedan en tid önskat att förändra min arbetssituation. Min nya roll som 

konsult innebär att jag kan fortsätta arbeta för AcuCort, men i mer begränsad utsträckning, samtidigt som AcuCort tillförs ny kompetens och nya perspektiv. Sammantaget tycker jag att detta är en utmärkt lösning, säger AcuCorts nuvarande VD Mats Lindfors.

Ebba Fåhraeus, styrelseordförande, AcuCort AB                                                                                                                                        Tel: +46 73 400 04 33                                                                                                                                                                    Epost: ebba@lysaeus.com

Om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell hybridansökan har lämnats in till det svenska Läkemedelsverket. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media