AcuCort utser Carl Johan Fredin till ny VD

Report this content

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att rekryteringen av en permanent VD har avslutats och att Carl Johan Fredin tillträder som VD under senare delen av maj. Nuvarande interim VD Ann Gidner kvarstår i sin roll och kommer att säkerställa en god överlämning.

Carl Johan Fredin har en MBA-examen från Stockholms Universitet och har närmare 30 års erfarenhet från ledande kommersiella befattningar och som VD inom life science-branschen och framförallt läkemedelsindustrin. För närvarande är han Country Director, Public Care, på Doro AB. Hans karriär har förutom Doro AB inkluderat GlaxoSmithKline AB, ett flertal positioner inom Janssen-Cilag AB samt Global Health Partner AB, Aleris AB och Mundipharma Sweden AB.

Carl Johan har i olika roller haft ansvar för och arbetat med bland annat uppstart av nya affärsenheter, etablering av internationella distributionskanaler, lansering av ett flertal nya produkter på internationella marknader, prissättnings- och ersättningsförhandlingar med myndigheter, utveckling av säljmetodik samt lansering av digitala marknadsföringsverktyg.

- Jag är mycket glad och stolt över förtroendet att fortsatt utveckla AcuCort och att ha förmånen att leda arbetet med målet att ta bolagets första produkt ISICORT® till den globala marknaden, säger AcuCorts tillträdande VD Carl Johan Fredin.

- Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Carl Johan Fredin som VD för AcuCort. Carl Johan har arbetat med kommersialiseringsfrågor i internationella life science-bolag under många år. Hans kompetens och erfarenheter matchar mycket väl de behov AcuCort har inför ett möjligt marknadsgodkännande i Sverige av bolagets läkemedelskandidat ISICORT® under andra halvåret 2020. Jag vill också redan nu passa på att tacka interim VD Ann Gidner för hennes mycket gedigna insatser för AcuCort, säger Ebba Fåhraeus, styrelseordförande i AcuCort AB.

 

För mer information, vänligen kontakta
Ebba Fåhraeus, styrelseordförande, AcuCort AB

Tel: +46 73 400 04 33

Epost: ebba@lysaeus.com

 

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell hybridansökan har lämnats in till det svenska Läkemedelsverket. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar