AcuCort utser Jonas Jönmark till ny VD

Report this content

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att rekryteringen av en permanent VD har avslutats och att Jonas Jönmark tillträder som VD den 9 augusti 2020. 

Jonas Jönmark har en MBA-examen från Lunds universitet och över 20 års erfarenhet från ledande befattningar och vd-positioner inom läkemedelsindustrin och life science-sektorn. Hans karriär har inkluderat stora internationella läkemedelsföretag som bland annat Pfizer AB, Astellas Pharma A/S och Astra Zeneca Sweden, men också mindre startupbolag som Life Science Support AB och Alteco Medical AB.Jonas har en bred erfarenhet av internationella produktlanseringar, etablering av sälj- och distributionskanaler, kommersiella partnerskap, prissättnings- och ersättningsförhandlingar med myndigheter samt internationell affärsutveckling inom life science.- Jag är mycket stolt och ödmjuk över förtroendet att bidra till den fortsatta utvecklingen av AcuCort. Jag ser fram emot att fullfölja arbetet med ansökan om marknadsgodkännande av bolagets första produkt ISICORT®och att få möjligheten att leda en framgångsrik lansering på marknaden, säger AcuCorts tillträdande VD Jonas Jönmark.- Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Jonas Jönmark som VD för AcuCort. Jonas har byggt en gedigen kompetens inom kommersialisering av läkemedelsprodukter och hans erfarenheter matchar mycket väl de behov AcuCort har inför ett möjligt marknadsgodkännande i Sverige av bolagets läkemedelskandidat ISICORT®, säger Ebba Fåhraeus, styrelseordförande i AcuCort AB

För mer information, vänligen kontakta

Ebba Fåhraeus, styrelseordförande,

AcuCort AB, Tel: +46 73 400 04 33, 

Epostebba@lysaeus.com
  

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020.

  

Om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell hybridansökan har lämnats in till det svenska Läkemedelsverket. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media