AcuCorts läkemedel ISICORT® uppnår tre års hållbarhet

Report this content

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att bolagets läkemedel ISICORT® uppnått tre års hållbarhet.

ISICORT® är en tunn, snabbupplösande och användarvänlig munfilm för behandling av akuta och svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Den snabblösliga munfilmen innehåller glukokortikoiden dexametason som är en välkänd, välanvänd och väldokumenterad anti-inflammatorisk substans.

- Det är mycket glädjande att AcuCorts läkemedel ISICORT® har uppnått tre års stabilitetsdata, vilket innebär att ISICORT® klarar minst tre års hållbarhet. En bekräftad hållbarhet om tre år är en stor fördel vid distribution av läkemedlet och säkerställer hållbarhet hela vägen från produktion till patient. Detta är viktigt för en framgångsrik kommersialisering. Förberedelser inför den kommande kommersialiseringen och arbetet för att nå marknadsgodkännande på fler marknader fortgår, liksom våra intensiva partnerdialoger, säger Jonas Jönmark, VD för AcuCort AB.
 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2021.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, VD, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. En nationell ansökan godkändes av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020 och i februari 2021 utökades godkännandet av ISICORT® med indikationen – behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® i Sverige och andra länder kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar: