Analyst Group: Intervju med AcuCorts VD Ann Gidner

Den 16 juni 2020 publicerades information av Reuters, Sveriges Radio med flera att forskare i Storbritannien har upptäckt att kortisonsubstansen dexametason, vilken AcuCorts produkt ISICORT® är baserad på, kan reducera dödsgraden bland personer smittade av Covid-19. AcuCorts aktie steg kraftigt på nyheten och senaste dygnet har vi uppmärksammat flera dialoger på diverse aktieforum online. Analyst Group har i samband med detta kontaktat VD Ann Gidner på AcuCort för en kort intervju.

 
Läs intervjun här
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av intervju på AcuCort. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Prenumerera