Analyst Group: Kommentar gällande AcuCorts framsteg i ansökningsprocess

Den 15 juli 2020 meddelade AcuCort att de bekräftar framsteg i ansökningsprocessen om nationellt marknadsgodkännande för ISICORT®.

 
“Senaste månaden har AcuCort-aktien rört sig sidledes, samtidigt som bolaget fortsätter att ta steg i rätt riktning. Vi behåller därmed vår värderingsansats där vi fortsatt ser ett riskjusterat nuvärde om ca 6 kr per aktie i ett Base scenario”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.
 
Läs Analyst Groups kommentar här
 
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på AcuCort. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Om oss

AcuCort AB utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidaten ISICORT® som är en snabblöslig film att lägga på tungan vid t.ex. svåra och akuta allergiska reaktioner. AcuCort avser etablera ett globalt nätverk av licenstagare och/eller distributörer som ska kommersialisera ISICORT®. AcuCort ska också identifiera, utveckla och kommersialisera kompletterande smarta produkter, baserade på existerande aktiva substanser och har kort tid till marknadsgodkännande.

Prenumerera