Delårsrapport Januari - Juni 2020

Report this content

Siffor inom parentes anger utfall för motsvarande period 2019.
Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2020

 • Ingen omsättning har skett under perioden
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 109 (-2 227) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,11 (-0,23) SEK
 • Kassabehållningen vid periodens utgång uppgick till 27 876 KSEK

Perioden 1 januari – 30 juni 2020

 • Ingen omsättning har skett under perioden
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 235 (-3 593) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,37) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 1 april – 30 juni 2020

 • Den 6 maj meddelade AcuCort att bolagets rekryterade VD-kandidat på grund av personliga skäl inte skulle tillträda sin post. 

 • Den 11 maj meddelade AcuCort att bolaget har färdigställt svarsdossiern som respons på den första utvärderingsrapporten, Primary Round Assessment Report, från det svenska Läkemedelsverket angående den nationella ansökan om marknadsgodkännande för ISICORT®. Bolaget lämnade in det formella svaret enligt plan den 8 maj.
 • Den 28 maj kommenterade AcuCort en publicerad uppdatering avseende bolagets andra patentansökan i USA. Bolaget klargjorde att arbetet med att få ansökan godkänd kommer att fortsätta i enlighet med ansökningsprocessen i USA. 
 • Den 15 juni meddelade AcuCort att bolagets interim VD avslutar sin anställning den 9 augusti och att rekryteringen av en permanent VD accelereras.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 15 juli meddelade AcuCort att bolaget mottagit den andra utvärderingsrapporten (Second Round Assessment Report) från det svenska Läkemedelsverket i juli enligt plan. Tack vare det ambitiösa arbetet med att svara på frågorna från myndigheten i den tidigare rundan, så är den andra utvärderingsrapporten mindre omfattande och inga större problem kan förutses.

 • AcuCort meddelade den 16 juli att rekryteringen av en permanent VD har avslutats och att Jonas Jönmark tillträder som VD den 10 augusti 2020. 
 

VD-kommentar

Första halvåret 2020 har varit en intensiv och händelserik period för AcuCort, men också för vår omvärld. Covid-19 pandemin har haft en enorm påverkan på hur vi lever och verkar i samhället. AcuCort var tidigt ute och genomförde förändringar, tillsammans med vår tillverkningspartner Adhex Pharma i Dijon, Frankrike och våra regulatoriska experter på ProPharma Group, för att begränsa påverkan av pandemin på bolagets utveckling. Vår bedömning är att arbetet har varit mycket framgångsrikt och att vi står väl rustade.
 

Under perioden har stor kraft lagts på att ta fram bra underlag till Läkemedelsverket för vår ansökan om nationellt marknadsgodkännande av ISICORT® i Sverige. Arbetet har följt den utsatta tidsplanen. I februari mottog vi den första utvärderingsrapporten, som besvarades i maj. Tack vare det omfattande arbetet som hade lagts ner på att besvara den första rapporten, innehöll den andra utvärderingsrapporten mycket färre frågor. I ett pressmeddelande den 15 juli bekräftade AcuCort framsteg i ansökningsprocessen och enligt plan lämnade vi in svarsdossiern avseende den andra utvärderingsrapporten. 
 

Parallellt med arbetet för nationellt marknadsgodkännande har vi även drivit bolagets övriga utvecklingsarbete framåt, med ett flertal partneringdialoger, patentarbete i USA och andra viktiga regioner, framtagning av ett nytt kvalitetssystem, planering av fortsatt produktion och produktutveckling samt analysarbete för framtida marknader och prissättning.
 

I mars rapporterade Oxforduniversitetet delresultat från en studie som bland annat visade att behandling med dexametason, den aktiva beståndsdelen i ISICORT®, eventuellt kan ha en positiv effekt på patienter med svåra symptom på Covid-19. Studien fick stor uppmärksamhet i media. Baserat på de preliminära resultaten har den europeiska läkemedelsmyndigheten startat en undersökning om möjligheterna att behandla Covid-19 patienter med dexametason. AcuCort följer arbetet med stort intresse.
 

Den 10 augusti tillträdde jag som VD för AcuCort. Min drivkraft är att skapa utveckling i bolag inom läkemedel och life science. Min bakgrund omfattar ledande positioner på globala läkemedelsbolag och små snabbväxande life science-företag. I AcuCort ser jag ett bolag med en produkt som kommer att göra stor skillnad för patienter med svåra allergiska tillstånd på den globala marknaden. Det är med positiv framtidssyn och stor ödmjukhet jag tar mig att leda detta innovativa bolag. Jag vill tacka alla samarbetspartners och aktieägare, och ser framemot fortsatt utveckling och framgång för AcuCort.

Jonas Jönmark

Verkställande direktör, AcuCort AB

 

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB                                                                                                                           Tel: +46 70 3655400                                                                                                                                                                  Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell hybridansökan har lämnats in till det svenska Läkemedelsverket. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media