Sista dag för handel med BTA i AcuCort AB

Report this content

Företrädesemissionen i AcuCort AB har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ersättas med vanliga aktier. Sista dag för handel med BTA är den 17 oktober 2019 och nya aktier kommer att bokas in på respektive depå den 21 oktober 2019. 

Information om betald tecknad aktie
Kortnamn: ACUC BTA
ISIN-kod: SE0013109048
Sista handelsdag: 17 oktober 2019

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till AcuCort i samband med Företrädesemissionen. HWF Advokater AB är legal rådgivare.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell hybridansökan har lämnats in till det svenska Läkemedelsverket. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar: