Återvunnet golvspill minskade Adapteos koldioxidutsläpp med 33 ton

Report this content

Under 2020 inledde det flexibla fastighetsbolaget Adapteo ett samarbete med golvtillverkaren Tarkett för att ta till vara på det spill som uppstår vid produktionen av golv till Adapteos byggnader. Sedan dess har över 8,7 ton material kunnat återvinnas av Tarkett, vilket motsvarar minskade koldioxidutsläpp med närmare 33 ton.

Adapteos verksamhet bygger på en cirkulär affärsidé. Byggnaderna är flexibla och anpassas optimalt efter de behov som uppstår. Byggnaderna återanvänds åtskilliga gånger, utan att för den skull kompromissa med inomhusmiljö eller kvalitet.

Tarkett är Adapteos huvudleverantör av golv, och företagen har ett långt samarbete. Sedan 2020 tar Tarkett tillvara på allt spill av golv som sker vid Adapteos tillverkning i Sverige och återanvänder det vid produktion av nya golv.Det sparar både på material och minskar utsläppen av koldioxid.

”Samarbetet med Tarkett är ett tydligt exempel på hur vi vill jobba tillsammans med våra leverantörer för att minska vår miljöpåverkan. Det handlar om att se nya möjligheter för att kunna återanvända eller återvinna så mycket det bara går i våra byggnader”, säger Hanna Wennberg, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Adapteo.

För varje ton golvspill som återvinns minskar koldioxidutsläppen med 3,7 gånger så mycket. Sedan samarbetet inleddes har 8,7 ton material återanvänts eller återvunnits av Tarkett, vilket motsvarar minskade koldioxidutsläpp med närmare 33 ton.

För mer information, kontakta

Hanna Wennberg, SVP Marketing, Communication & Sustainability
076 256 10 62, hanna.wennberg@adapteo.com

Om företaget

Adapteo är ett ledande flexibelt fastighetsbolag i Nordeuropa. Vi bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, vård och hälsa. Vårt samhälle står inför stora förändringar under kommande år och oavsett vad för utmaningar framtiden medför anser vi att anpassningsförmåga är den bästa lösningen. Med en modulär och cirkulär byggteknik kan vi förändra, återanvända, skala upp och skala ner våra byggnader på ett par veckor. Våra byggnader kan användas i några dagar eller under obestämd tid, alltid optimerade för aktuella behov. Det är så vi bygger anpassningsbara samhällen.

Adapteo Group är noterade på Nasdaq Stockholm och är verksamma i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna. År 2020 uppgick Adapteo Groups omsättning till 231 miljoner euro.

www.adapteogroup.com 

Prenumerera

Dokument & länkar