AddLife förvärvar Fischer Medical ApS

Report this content

AddLife stärker sin position inom avancerad kirurgi i Norden och förvärvar Fischer Medical Aps (”Fischer Medical”) till affärsområde Medtech. Fischer Medical är en distributör av instrument och implantat för ortopedisk kirurgi och gynekologi med verksamhet i främst Danmark och Sverige och omsätter ca SEK 60 miljoner.

Fischer Medical är ett danskt företag specialiserade på avancerad kirurgi som representerar välrenommerade leverantörer från hela världen. Bolaget har en ledande marknadsposition i den danska vårdsektorn inom instrument och implantat för ortopedisk kirurgi och gynekologi och med sitt servicefokus och höga produktkompetens passar de naturligt in i AddLife.

Förvärvet stärker vår närvaro inom avancerad kirurgi i Norden samtidigt som det öppnar för samarbetsmöjligheter med våra övriga bolag i Europa som är verksamma inom samma marknadssegment. Sedan Covid-pandemin startade har vårdskulden växt enormt i många länder. Sjukvårdens omställning från covid-19-fokuserad vård till att minska köerna inom elektiv kirurgi förväntas medföra ökad efterfrågan på bolagets erbjudande.

Fischer Medical omsätter cirka SEK 60 miljoner och har 12 medarbetare med säte i Köpenhamn, Danmark. Verksamheten bedrivs med egen säljkår i Danmark och Sverige men bolaget har även försäljning i Norge och Finland.

”Förvärvet av Fischer Medical innebär att vi stärker vår närvaro inom ett strategiskt intressant segment där vi sedan tidigare har stor kompetens och marknadsnärvaro i ett flertal europeiska länder”, säger Kristina Willgård, VD AddLife AB.

Tillträdet av förvärvet sker från och med idag och bedöms endast marginellt positiv påverka AddLifes resultat per aktie under verksamhetsåret 2021.

Stockholm den 1 November 2021
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23


AddLife är en europeisk oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. AddLife har cirka 1 800 anställda i ett 70-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 7 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 1 november 2021 kl. 13.00 CET.