Citat

”Den positiva trenden fortsatte under tredje kvartalet med en god organisk tillväxt, fördubblad EBITA-marginal och ett kraftigt förbättrat resultat per aktie.”
Johan Andersson, VD och koncernchef
Tiden och omgivningen känns rätt för att skifta ledarskap och för mig att ta en ny roll. Bolagets nuvarande CFO Johan Andersson kommer att ta över som VD från och med årsstämman 2017, medan jag kommer att föreslås som styrelseordförande och fortsatt driva övergripande strategiska frågor och vara aktiv i förvärvsprocesser – för vi är långt ifrån klara med det här bygget.
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef för Addnode Group AB
Under Staffan Hanstorps ledning har Addnode Group tredubblat omsättningen och gett en god avkastning till aktieägarna. Styrelsen och jag mycket glada över att Johan Andersson tar sig an uppdraget att leda koncernen framåt
Sigrun Hjelmquist, styrelseordförande Addnode Group AB
Tidigare i år började vi med att ta ett samlat grepp på vårt erbjudande mot den kommunala marknaden genom samgåendet av Tekis och Cartesia. Nu när Abou blir en del av Sokigo skapar vi en marknadsledande position med en stark regional närvaro som främjar vårt kundnära innovationsarbete.
Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Process Management
Vårt förvärv av tyska Transcat 2015 var ett steg i att ta en europeisk position för att kunna betjäna globala företag. Att en av världens ledande tågtillverkare med högt ställda krav nu väljer oss som strategisk leverantör visar att vår förvärvsstrategi är rätt.
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef för Addnode Group
Affären är ett bevis på att vår produkt är det främsta valet för kunder med behov av att hantera information på en hög säkerhetsnivå.
Andreas Wikholm, chef för Addnode Groups affärsområde Process Management.
Affären har överklagats i flera omgångar och vi är nu glada att äntligen få möjlighet att skriva ett kontrakt med Göteborgs stad. Våra programvaror levererar inte bara en stor kundnytta, utan bidrar också till en stark samhällsnytta.
Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process Management.
- Det finns stora utvecklingsmöjligheter i den nya verksamheten, både inom teknik- och branschområden. Genom förvärvet stärker vi vårt erbjudande till våra befintliga kunder samtidigt som vi öppnar upp för nya spännande affärsmöjligheter.
Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process Management
I andra kvartalet har vi en tillväxt om 36 procent, stärkt EBITA-marginal och kraftigt förbättrad vinst per aktie jämfört med samma kvartal föregående år.
Staffan Hanstorp, vd och koncernchef för Addnode Group AB
Vi är glada att kunna sätta upp detta nya bolag som får en tydlig inriktning för kunder på den norska marknaden. Vi har ett beprövat branschkunnande och har en bevisad leveransförmåga av affärskritiska system. Jag ser en stor potential.
Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process Management
Tillsammans skapar vi en förstärkt position och ett riktigt bra kunderbjudande mot den offentliga sektorn.
Andreas Wikholm, affärsområdeschef Addnode Group Process Management
Vi har en stark PLM-organisation med ett tydligt kundperspektiv och god verksamhetskännedom. Avtalet understryker vår leveranskapacitet och förmåga att hjälpa större globala företag.
Staffan Hanstorp, vd och koncernchef, Addnode Group AB
Inera bedriver ett viktigt arbete inom digitalisering och folkhälsa och vi är mycket glada över att få detta förtroende. Jag ser en stor potential i ramavtalet för oss som leverantör då vi har en lång erfarenhet av utvecklings- och förvaltningsuppdrag till offentlig sektor.
Andreas Wikholm, affärsområdeschef Addnode Group Process Management
Vi har gradvis vridit om vårt kunderbjudande till att innefatta allt fler programvaror och tjänster för optimering av arbetsflöden, datahantering och kvalitetsförbättring. Cad-Q är inte längre ett rättvisande namn för bolaget.Namnbytet till Symetri beskriver bättre vårt breda och mångfacetterade kunderbjudande.
Staffan Hanstorp, vd och koncernchef för Addnode Group AB
Regeringens mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att jobba digitalt och vi bidrar till denna transformation genom att tillhandahålla innovativa IT-lösningar som gör jobbet.
Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Process Management, Addnode Group
Vi valde TechniaTranscat som vår PLM-partner baserat på deras starka kompetens inom PLM för detaljhandeln och deras lokala närvaro
Peter Adell, IT-chef på Runsvengruppen
Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vårt erbjudande till offentlig sektor. Att Göteborgs Stad valt att arbeta med oss inom välfärdsområdet är en stark signal att våra satsningar lyckas.
Staffan Hanstorp, vd och koncernchef Addnode Group AB
Vi avslutar 2015 med en stark tillväxt i fjärde kvartalet på 33 procent.
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef Addnode Group AB
När vi nu summerar 2015 och blickar framåt kan jag konstatera att vi har ett starkt erbjudande av systemlösningar inom nischade områden som förenklar och förbättrar vardagen för över en halv miljon ingenjörer och tjänstemän världen över.
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef Addnode Group AB
Genom förvärvet av 5D System stärker vi vår position för system inom verksamhetsområdena fastighetsförvaltning och FM-verksamheter. 5D System kommer att tillsammans med övriga bolag inom Addnode Group kunna växa ytterligare och skapa nya och gemensamma erbjudanden.
Rolf Kjærnsli, affärsområdeschef för Addnode Group Design Management
Vi på 5D System ser fram emot att få tillgång till Addnode Groups breda teknologiplattform för att vidareutveckla erbjudandet mot våra kunder. Vi ser framförallt stora möjligheter inom BIM- och IoT-området samt att vi tillsammans kan nå en större geografisk marknad.
Mats Broman, VD för 5D System
Tyskland är en intressant marknad med en kraftig tillväxt under de senaste åren. Förvärvet av Transcat PLM förra året var ett medvetet steg i att positionera oss som ett ledande PLM-företag. Det här avtalet är ett starkt kvitto på styrkan i vårt erbjudande och ett erkännande av vår branschkompetens.
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef Addnode Group
Detta är ett prestigeuppdrag och vi är glada och stolta över att de gett oss ett utökat förtroende och förlängt avtalet över en treårsperiod. Denna affär är ytterligare ett bevis på att vårt erbjudande matchar marknadens behov av den här typen av produkter och tjänster
Jens Kollserud, VD Cad-Q
Addnode Group har under mina nio år i bolaget tredubblat omsättningen och är i fortsatt stark tillväxt. Vi har en tydlig strategi och kommer att expandera ytterligare. Att utöka mitt långsiktiga ägande känns som ett självklart led i mitt bolagsengagemang
Johan Andersson, CFO och IR-ansvarig, Addnode Group AB
Det efterfrågas alltmer tjänster av det här slaget, och då är det bra att kunna visa på vår förmåga att kunna leverera.
Stefan Jonegård