Addnode förvärvar verksamhet i Danmark

Addnode har förvärvat CDLight A/S, med en total omsättning på cirka 30 MSEK. Förvärvet breddar erbjudandet på den danska marknaden som leverantör av IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation.

Addnodes affärsområde Design Management har sedan tidigare en verksamhet i Danmark som vänder sig primärt till kunder inom bygg- och fastighet med ett geografiskt fokus till Köpenhamnsområdet. Förvärvet av CDLight innebär att vi breddar erbjudandet till att även omfatta kunder inom klassisk industri och vi får en geografisk breddning till Jylland.

Förvärvet stärker affärsområde Design Management och dotterbolaget Cad-Qs position som Nordens största och en av Europas ledande leverantörer av IT-lösningar för skapande och hantering av digitala modeller och ritningar.

CDLight A/S, med en omsättning på cirka 30 MSEK, har 14 anställda och är en välkänd dansk leverantör av lösningar baserade på Autodesks programvaruplattform och egenutvecklade applikationer för tillverknings- och konstruktionsindustrin. Kundbasen är bred och kunderna återfinns framförallt inom klassisk industri. Den förvärvade verksamheten blir en del av Cad-Qs verksamhet i Danmark som efter förvärvet omsätter cirka 60 MSEK.

”Med förvärvet av CDLight stärker vi verksamheten och leveransförmågan i Danmark. Vi kan erbjuda kunderna på den danska marknaden ett mer komplett erbjudande, nya lösningar och en leveransorganisation som spänner över hela Norden. Våra kunder får tillgång till ett större utbud av produkter, tjänster och industrier, i tillägg till lokal support”, säger Rolf Kjaernsli, VD för Cad-Q och affärsområdeschef för Design Management.

Efter det senaste förvärvet i Danmark har affärsområde Design Management 200 kvalificerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Affärsområdets erbjudande omfattar lösningar baserade på Autodesks programvaruplattform, egenutvecklade applikationer och system samt andra kompletterande produkter. Tjänsterna och lösningarna är ofta verksamhetskritiska för kunderna och knutna till processerna design, produktutveckling, tillverkning, teknisk dokumentation och effektiv publicering och lagring av ritningsrelaterad information.

Parterna har beslutat att inte avslöja några detaljer om transaktionen. Addnode kommer att konsolidera verksamheten från och med 1 juni 2011.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juni 2011 klockan 08:00.

För mer information kontakta:

Rolf Kjaernsli, Affärsområdeschef Design Management och VD för Cad-Q.
Tel: +47 915 75 961 , e-mail: rolf.kjaernsli@cad-q.se

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode AB.
Tel: +46 733 772 430, e-mail: staffan.hanstorp@addnode.com

Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information, Addnode AB.
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Om Addnode

Addnode är en IT-koncern med ledande positioner inom tre områden:

• Vi är Nordens största bolag inom IT-lösningar för design, konstruktion och hantering av produktinformation.

• Vi har en ledande position inom ärendehanteringssystem till offentlig sektor. Vi är störst i Sverige på system- och ärendehanteringslösningar för tekniska förvaltningar i kommuner.

• Vi har ett branschöverskridande webberbjudande som hjälper våra kunder att få ut maximalt värde i de digitala kanalerna.

Addnode har 800 medarbetare runt om i Norden, med olika bakgrund men med samma uppdrag: Att hjälpa våra kunder till ökad effektivitet och konkurrenskraft. Verksamheten bedrivs under flera varumärken som till exempel Cad-Q, Technia, Ida Infront, Tekis, Decerno, Cartesia och Mogul. 2010 uppgick nettoomsättningen till 1060 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar