Addnode förvärvar Voice Provider och blir marknadsledande inom kundkommunikationslösningar

Förvärvet av Voice Provider Sweden AB (”Voice Provider”) förstärker och kompletterar Addnodebolaget Moguls verksamhet inom kundkommunikationslösningar (Unified Communication) med spetskompetens inom språkteknologi och lösningar för automatisk kunddialog. 

- Mogul är ett av Sveriges största bolag inom digitala lösningar för webb, e-handel och Intranät. Förvärvet innebär att vi kan erbjuda kommunikationslösningar till kunder i både privat och offentlig sektor oavsett om kommunikationen sker via telefon, mail, webb, smart phones, plattor eller sociala medier, säger Urban Näsman, VD för Mogul.

Voice Provider erbjuder marknadsledande självbetjäningslösningar för organisationer med stora kontaktvolymer och höga krav på kvalitetssäkring av kunddialogen. Voice Provider är specialister inom kundservice, kanalstrategier, språkteknologi, dialogdesign och systemutveckling, och är marknadsledande i Norden. Voice Provider har sedan det grundades år 2000 byggt upp en bred kundbas. Bland kunderna finns Viasat, Comhem, DSB, Svenska Spel, Ikea, DNB, ATG, Skatteverket och Posten. Bolaget har 15 medarbetare och omsatte 2011 cirka 26 MSEK och EBITDA uppgick till knappt 2 MSEK.

- Strategiskt är detta rätt för företaget, våra medarbetare och mest av allt för våra kunder. Detta ger oss möjligheten att arbeta vidare och bli ännu bättre på det vi är bäst på idag. Tillsammans med Mogul kan vi ge kunderna tillgång till ett bredare produkt- och tjänsterbjudande, säger Bengt Persson, VD för Voice Provider.

Voice Provider kommer att ingå i Addnodes affärsområde Content Management från och med juli 2012, som ett systerbolag till Mogul. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Detta är information som Addnode Group AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2012 kl 13.00.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Näsman, VD Mogul AB och affärsområdeschef Content Management
Tel: + 46 705 85 85 23, e-mail: urban.näsman@mogul.com 

Bengt Persson, VD Voice Provider Sweden AB
Tel: +46 733 63 42 02, e-mail: bengt.persson@voiceprovider.com

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode AB.
Tel: +46 733 772 430, e-mail: staffan.hanstorp@addnode.com

Johan Andersson, Informations- och affärsutvecklingschef, Addnode AB.
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Om Addnode
Addnode-koncernen erbjuder affärskritiska IT-lösningar som realiserar affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheter. Vi är 800+ anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA.

• Vi är den största leverantören av IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering till den nordiska marknaden.
• Vi är den största leverantören i Sverige av geografiska informationssystem (GIS) och systemstöd till tekniska förvaltningar i kommuner.
• Vi är en ledande leverantör i Sverige av ärendehanteringssystem till den offentliga sektorn.
• Vi har en ledande position i Sverige som leverantör av branschövergripande webbtjänster.

Med över 3000 kunder som använder våra lösningar i fler än 60 länder och en meritlista av god tillväxt, fortsätter vi att bygga en stark och omfattande portfölj av högpresterande IT-lösningar.

2011 uppgick nettoomsättningen till 1300 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digital tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 700 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera