Addnode Group förvärvar Intrinsys, en ledande leverantör av PLM-program och tjänster i Storbritannien

Report this content

Stockholm, 1 augusti 2017 - Addnode Group tillkännagav idag förvärvet av Intrinsys Limited (Intrinsys), en brittisk baserad leverantör av PLM-program och -tjänster med verksamhet i Sydafrika. Intrinsys hade i 2016 en nettoomsättning på 164 MSEK kronor och en EBITDA på 27 MSEK.

Intrinsys är en partner till Dassault Systèmes och är Storbritanniens största leverantör av PLM-programvara och supporttjänster. Bolaget levererar projekt till företag inom bil-, flyg, Formula 1-, marin-, olja & gas-, och den industriella sektorn. Intrinsys har 60 medarbetare och har sitt huvudkontor i Milton Keynes, England och en filial i Sydafrika. För mer information om Intrinsys besök www.intrinsys.com

Intrinsys kommer att tillsammans med Tecnhia Transcat bilda Addnode Groups affärsområde PLM och som sådan vara #1 Global PLM kunskapsledare. Addnode Groups affärsområde PLM kommer efter förvärvet av Intrinsys att ha 600 medarbetare i Finland, Indien, Norge, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland, USA och Österrike med en sammanlagd nettoomsättning på 946 miljoner kronor (proforma 2016).

-  "Intrinsys, ett mycket framgångsrikt PLM-företag med specialistkunskaper, kommer att hjälpa oss att ytterligare utöka vår globala marknadsandel och tillsammans kommer vi bättre kunna tillgodose våra kunders behov. Kombinationen av TechniaTranscat och Intrinsys kommer att bilda den klara # 1 Dassault Systèmes Value Solution-samarbetspartnern med exceptionell räckvidd och kompetens för att implementera 3DEXPERIENCE-plattformen, säger Jonas Gejer, affärsområdeschef för Addnode Groups affärsområde PLM och VD för TechniaTranscat.

-  "Förvärvet av Intrinsys passar väl in i Addnode Groups strategi att expandera i Europa genom att förvärva kompetenta Value Added Resellers av Dassault Systèmes programvara, säger Johan Andersson, VD och koncernchef för Addnode Group.

Transaktionen

Avtalet undertecknades och tillträde skedde den 1 augusti 2017 och Intrinsys konsolideras som en del av affärsområdet Product Lifecycle Management i Addnode Group. Den initiala köpeskillingen för samtliga aktier i Intrinsys uppgår till 119 miljoner kronor, med tillägg för en justering baserad på den faktiska nivån på nettokassan och rörelsekapitalet i Intrinsys den 31 juli 2017. Förvärvet betalades kontant vid tillträdet. Utöver den initiala köpeskillingen finns en tilläggsköpeskilling på maximalt 43 miljoner kronor som kan betalas ut i fall vissa mål relaterade till Intrinsys’s operationella vinst i 2017 och 2018 uppnås. Förvärvet finansieras genom Addnode Groups befintliga kreditfaciliteter och förväntas ha en positiv inverkan på Addnode Groups vinst per aktie. Transaktionen har inte varit föremål för några villkor för tillträdet.

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 15.00 CET den 1 augusti 2017. 

För mer information kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46(0)70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Jonas Gejer, affärsområdeschef Addnode Group PLM och VD för TechniaTranscat
Telefon: +46(0)733 77 24 14, e-post: jonas.gejer@techniatranscat.com

 

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.

Vi är 1 300 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2016 uppgick nettoomsättningen till 2 195 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Taggar:

Dokument & länkar