Addnode Group förvärvar programvarubolaget S-GROUP Solutions

Report this content

STOCKHOLM, 30 mars 2021 – Addnode Group har tecknat avtal om att förvärva programvarubolaget S-GROUP Solutions AB (”S-GROUP Solutions”). Bolaget omsatte 144 MSEK med ett EBITDA-resultat om 27 MSEK för räkenskapsåret 2020. Förvärvet förstärker Addnode Groups marknadsledande position i Sverige inom kommunaltekniska system och geodatabaserade lösningar för den smarta staden.

S-GROUP Solutions är specialiserat på verksamhetsnära GIS-lösningar för kommuner, VA-organisationer och Lantmäteri. S-GROUP Solutions har under de senaste 30 åren kontinuerligt utvecklat GEOSECMA, en programvarusvit för samhällsbyggnad, med djup integration gentemot ESRI:s ArcGIS. Förutom att GEOSECMA ger ett helhetsstöd för alla delarna i det kommunaltekniska landskapet ger de olika modulerna var för sig stöd för planering, skötsel och administration för de yrkesroller som arbetar med till exempel kommunens vägnät, fastigheter, trafikfrågor, ledningsnät, detaljplanering, karthantering, fastighetsbildning och parkförvaltning. S-GROUP Solutions är därtill mångårig partner till ESRI på den svenska kommunmarknaden.

– Förvärvet av S-GROUP Solutions innebär att Addnode Groups erbjudande av innovativa IT-lösningar för ett hållbart samhälle blir än starkare. Vi har arbetat sida vid sida på den svenska offentliga marknaden under många år och byggt upp en gemensam respekt för varandras kompetens. Nu när vi samlar krafterna inom samma familj kommer vi som marknadsledare att ha än bättre förutsättningar att hjälpa våra kunder med smarta digitala lösningar för ett hållbart samhällsbygge, säger Andreas Wikholm, divisionschef för Addnode Group Process Management.

- Att S-GROUP Solutions blir en del av Addnode Group är starten på ett samarbete där vi tillsammans kan adressera kundernas behov på ett bättre sätt. Tillsammans kan vi öka takten i att ge Sveriges kommuner tillgång till världsledande teknik för datadrivna GIS-baserade insikter och beslut, säger Rickard Zetterberg, VD och koncernchef för S-GROUP Holding som bland annat äger Esri Sverige och Esri Finland.

- Förvärvet av S-GROUP Solutions i linje med Addnode Groups strategi att förvärva och utveckla ledande programvarubolag med fokus på hållbara sektorer, säger Johan Andersson, VD och koncernchef för Addnode Group.

Betalning av köpeskillingen vid tillträdet sker kontant och genom en apportemission av B aktier`i Addnode Group med stöd av tidigare bemyndigande från Addnode Groups årsstämma. Antalet nyemitterade B-aktier uppgår till 204 802, vilket räknat efter emissionen motsvarar en utspädning om 0,61 procent av aktiekapitalet och 0,48 procent av röstetalet i Addnode Group. Förvärvet förväntas ge positiv effekt på vinst per aktie i Addnode Group. Förvärvet är inte föremål för något tillträdesvillkor. Tillträde beräknas ske den 1 april 2021 och S-GROUP Solutions kommer att konsolideras som en del av Addnode Groups Process Management division.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 704 20 58 31, e-post:
johan.andersson@addnodegroup.com

Andreas Wikholm, divisionschef, Addnode Group Process Management
Telefon: +46 (0) 703 94 42 07, e-mail: andreas.wikholm@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk offentlig sektor.

Vi är 1 800 medarbetare i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, USA och Österrike. 2020 uppgick nettoomsättningen till 3,8 miljarder SEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com

Taggar:

Dokument & länkar