Addnode Group utökar kreditfaciliteten med 500 MSEK till totalt 1 600 MSEK

Report this content

Addnode Group har ingått avtal om en revolverande kreditfacilitet på 1 600 MSEK med Nordea och SEB. Kreditfaciliteten kan utnyttjas för refinansiering av existerande lån, förvärv och övrig rörelsefinansiering. Den nya faciliteten löper på 3 år med möjlighet till förlängning om 1+1 år. Den ersätter befintlig förvärvsfacilitet och checkräkningskredit i Nordea på totalt 1 100 MSEK.

”Förvärv är en central del i vår strategi och vi har hela tiden ett stort antal pågående dialoger med intressanta förvärvsobjekt. Den utökade kreditfaciliteten stärker vår kapacitet att förvärva och utveckla kunskapsledande bolag som digitaliserar samhället”, säger Johan Andersson, VD Addnode Group.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 704 20 58 31
E-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Lotta Jarleryd, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 72 247 92 01
E-post:
lotta.jarleryd@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk offentlig sektor.

Vi är 1 800 medarbetare i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Irland, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, USA och Österrike. 2020 uppgick nettoomsättningen till 3,8 miljarder SEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com