Addnode Groups årsredovisning 2020 publicerad

Report this content

Den svenska versionen av Addnode Groups årsredovisning 2020 finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens webbplats www.addnodegroup.com.

Den engelska versionen av årsredovisningen förväntas finnas tillgänglig på Addnode Groups webbplats 4 maj.

 

Denna information är sådan information som Addnode Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2021 kl.14:00 CEST.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Christina Rinman, Head of Corporate Communication and Sustainability, Addnode Group
Tel: +46 (0)709 711 213, e-post: christina.rinman@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanterings-system till svensk offentlig sektor.

Vi är 1 800 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, USA och Österrike. 2020 uppgick nettoomsättningen till 3 807 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com

Dokument & länkar