Addnode Groups årsredovisning för 2018 publicerad

Report this content

Addnode Groups årsredovisning för verksamhetsåret 2018 är nu offentlig och finns tillgänglig för nedladdning på www.addnodegroup.com

Denna information är sådan information som Addnode Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2019 kl. 14:00 CET.

För mer information vänligen kontakta

Helena Nathhorst, CFO Addnode Group
Tel +46 (0) 70 607 63 23, e-post helena.nathhorst@addnodegroup.com

Om Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.
Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar