Addnode Groups huvudägare säljer 7 075 000 B-aktier till institutionella investerare

Stockholm den 5 maj, 2017

Addnode Group har blivit informerat av huvudägarna Vidinova AB (”Vidinova”) och Aretro Capital Group AB (”Aretro Capital”) om att Vidinova har avyttrat 5 575 000 B-aktier och Aretro Capital har avyttrat 1 500 000 B-aktier i Addnode Group AB ("Addnode Group"). Tillsammans motsvarar detta 23,3 procent av kapitalet och 17,7 procent av rösterna i Addnode Group.

Köpare är ett antal institutioner däribland Odin Fonder genom Odin Sverigefond samt Nordea Fonder genom Nordea Småbolagsfond Sverige och Nordea Småbolagsfond Norden.

Försäljningen kommer att öka likviditeten i Addnode Group-aktien och det tillgängliga antalet aktier i marknaden (free float).

Aretro Capital, som ägs gemensamt av Staffan Hanstorp, Addnode Groups styrelseordförande samt Jonas Gejer, affärsområdeschef för Product Lifecycle Management, kommer att fortsätta att ta ansvar som huvudägare för Addnode Group, och stödjer den långsiktiga strategiska inriktning som Addnode Groups styrelse och ledning fastslagit.

Försäljningen genomfördes genom en så kallad accelererad book-building process till ett pris motsvarande 76 kronor per aktie. 

Efter försäljningen äger Aretro Capital 625 332 A-aktier och 1 654 624 B-aktier, motsvarande 7,5 procent av kapitalet och 19,8 procent av rösterna i Addnode Group. Vidinova äger efter försäljningen 331 667 A-aktier och 1 484 783 B-aktier, motsvarande 6,1 procent av kapitalet och 12,8 procent av rösterna i Addnode Group.

För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Hanstorp, Styrelseordförande, Addnode Group
Tel: +46 (0) 73 377 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon av våra systemlösningar.

Vi är 1 300 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2016 uppgick nettoomsättningen till 2 195 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digital tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 700 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar