Addnode Groups valberedning utsedd

Report this content

I enlighet med beslut på Addnode Groups årsstämma den 7 maj 2019 meddelas härmed de ledamöter vilka har utsetts att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Jonas Gejer, utsedd av Aretro Capital Group AB. Jonas Gejer är valberedningens ordförande som representant för den röstmässigt största ägaren.
  • Dick Hasselström, utsedd av Verg AB.
  • Vegard Søraunet, utsedd av Odin Fonder.
  • Magnus Skåninger, utsedd av Swedbank Robur Fonder.
  • Staffan Hanstorp, ordförande i Addnode Group.

Addnode Groups årsstämma 2020 kommer att hållas den 7 maj 2020.

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombedes att kontakta valberedningens ordförande, Jonas Gejer, per telefon +46 (0) 733 77 24 14 eller e-post: jonas.gejer@technia.com

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post:
johan.andersson@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.
Vi är 1 700 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: 
www.addnodegroup.com.

Dokument & länkar