Addnode levererar DNA-system till Norge

Addnodes dotterbolag Ida Infront har fått en order från Rättsmediska Institutet i Oslo. Ordern omfattar lösningar för automatisk hantering av DNA-prover och säker kommunikation. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 13 MSEK och innefattar införandeprojekt och licenser samt support- och underhållsavtal.

Rättsmediska Institutet använder sedan tidigare lösningar från Ida Infront för att hantera DNA-prover. Vidareutvecklingen av den befintliga lösningen är ett resultat av ändrad lagstiftning i Norge som innebär att mängden DNA-prov förväntas öka markant. Detta ställer större krav på automatisering av analyser och lagring av DNA-prover samt säker kommunikation mellan myndigheter.

Systemet bygger på produkten iipax permission, ett anpassningsbart ärendehanteringssystem, som sedan flera år används även på Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Sverige.

- Behovet av automatisering av DNA-analyser kommer att öka och vi har redan lösningarna klara. Ordern från Norge är ett kvitto på att vår produkt och strategi håller. Vi bedömer att det finns en stor marknad för den här typen av anpassade system även i andra europeiska länder säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

- Addnode har en uttalad strategi att utöka närvaron i övriga nordiska länder. Ordern från Rättsmediska Institutet i Oslo är ett naturligt steg i vår strategi, där vi expanderar befintligt erbjudande och kompetens till nya geografiska marknader säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef Addnode AB.

Lösningen till Rättsmediska Institutet är en del i produktfamiljen iipax som förutom funktioner för dokument- och ärendehantering även innehåller säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster och elektroniskt långtidsarkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront.

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digital tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 700 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar