Addnodes valberedning justerar förslaget till årsstämman. Jan Andersson föreslås till ny styrelseledamot i Addnode AB.

Addnodes valberedning meddelade den 19 mars 2012 sitt förslag till styrelse i Addnode AB. Jan-Erik Karlsson som var ett av valberedningens förslag till omval har därefter meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval. Valberedningen har valt att justera sitt förslag till årsstämman och föreslå Jan Andersson som ny ledamot.

Information om Jan Andersson
Jan Andersson är född 1959 och är civilingenjör med inriktning datateknik. Han är en av grundarna till Readsoft och var dess verkställande direktör mellan åren 1991 och 2011. Jan är idag styrelseledamot i bland annat Readsoft, Ekros & Hultberg och NET Invest AB. Aktieinnehav i Addnode: 0 aktier.

Valberedningens justerade förslag till styrelse är följande:

Valberedningen i Addnode föreslår nyval av Kristofer Arwin och Jan Andersson samt omval av styrelseledamöterna Dick Hasselström, Sigrun Hjelmquist, Eva Listi och Thord Wilkne, med Sigrun Hjelmquist som styrelsens ordförande. Per Hallerby, Jonas Fredriksson, Jan-Erik Karlsson och Lars Save har avböjt omval.

Addnodes årsstämma äger rum torsdagen den 3 maj 2012.

Stockholm den 30 april 2012

Addnodes valberedning

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Wilhelm Arnör, valberedningens ordförande

Tel: +46 705 630 751; e-mail: wilhelm.arnor@decerno.se

Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information, Addnode AB.
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Om Addnode

Addnode-koncernen erbjuder affärskritiska IT-lösningar som realiserar affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheter. Vi är 800+ anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA.

• Vi är den största leverantören av IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering till den nordiska marknaden.

• Vi är den största leverantören i Sverige av geografiska informationssystem (GIS) och systemstöd till tekniska förvaltningar i kommuner.

• Vi är en ledande leverantör i Sverige av ärendehanteringssystem till den offentliga sektorn.

• Vi har en ledande position i Sverige som leverantör av branschövergripande webbtjänster.

Med över 3000 kunder som använder våra lösningar i fler än 60 länder och en meritlista av god tillväxt, fortsätter vi att bygga en stark och omfattande portfölj av högpresterande IT-lösningar.

2011 uppgick nettoomsättningen till 1300 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar