Delårsrapport, 1 januari – 30 september 2019

Report this content

TILLVÄXT OCH ÖKAT RESULTAT

SAMMANFATTNING AV DET TREDJE KVARTALET, JULI-SEPTEMBER 2019

• Nettoomsättningen ökade till 779 (648) MSEK, en tillväxt med 20 procent varav 9 procent organiskt.

  Den valutakursjusterade organiska tillväxten uppgick till 8 procent.

• EBITA ökade till 71 (65) MSEK, en EBITA-marginal på 9,1 (10,0) procent.

• Rörelseresultatet ökade till 43 (40) MSEK, en rörelsemarginal på 5,5 (6,2) procent.

• Periodens resultat ökade till 31 (28) MSEK.

• Resultatet per aktie ökade till 0,93 (0,84) SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 32 (-61) MSEK.

• Lotta Jarleryd utsedd till Interim CFO.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Utökad koncernledning med Adam Nilsson, Head of M&A and Corporate Development.

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan, klockan 08:30 den 25 oktober 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post:
johan.andersson@addnodegroup.com

Lotta Jarleryd, Interim CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 72 247 92 01, e-post: 
lotta.jarleryd@addnodegroup.com

 

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.
Vi är 1 700 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: 
www.addnodegroup.com.

Dokument & länkar