Förvärv av SaaS-bolaget Netpublicator stärker erbjudandet inom dokument- och ärendehantering

Report this content

STOCKHOLM, 1 juli 2020 – Addnode Group har idag förvärvat systemleverantören Netpublicator Apps AB (”Netpublicator”) som utvecklar SaaS-tjänster för digital dokument- och möteshantering inför och under sammanträden för offentlig förvaltning. Bolagets nettoomsättning uppgick 2019 till cirka 16 MSEK med en god lönsamhet.

Netpublicator tillhandahåller SaaS-tjänster för digital distribution av handlingar, förtroendemannaregister, digital signering samt videomöten, med fokus på politiska sammanträdesprocesser. Tjänsterna används av omkring 100 kommuner och regioner, samt av ett 60-tal företag, förbund, stiftelser och liknande organisationer.

– Netpublicator är en del i vår satsning på innovativa IT-lösningar för en mer effektiv och ändamålsenlig offentlig förvaltning. Vi känner bolaget sedan länge som en partner till Addnode-bolaget Sokigo, som tillhandahåller dokument- och ärendehanteringssystem för svenska kommuner, regioner och myndigheter. Nu när vi samlar kompetenserna inom samma familj kommer vi ha än bättre förutsättningar att hjälpa våra kunder att nå sina högt uppsatta mål för den digitala förvaltningen, säger Andreas Wikholm, divisionschef för Process Management.

Avtalstecknande och tillträde ägde rum idag den 1 juli 2020 och Netpublicator kommer att konsolideras som en del av Addnode Groups Process Management division. Addnode Group har per idag kontant förvärvat 50,1 procent av aktierna i Netpublicator, vilket finansieras genom Addnode Groups befintliga kreditfaciliteter. Resterande 49,9 procent kommer förvärvas stegvis under 2021, 2022 respektive 2023, där slutliga köpeskillingar fastställs utifrån Netpublicators finansiella resultat.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 704 20 58 31, e-post:
johan.andersson@addnodegroup.com

Andreas Wikholm, divisionschef, Addnode Group Process Management
Telefon: +46 (0) 70 394 42 07, e-post:
andreas.wikholm@addnodegroup.com 

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk offentlig sektor.

Vi är 1 900 medarbetare i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, USA och Österrike. 2019 uppgick nettoomsättningen till 3 434 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com

Dokument & länkar