AddSecure publicerar sin första hållbarhetsrapport

Report this content
Läs original

AddSecure publicerar sin första hållbarhetsrapport som en del av företagets engagemang för hållbarhet. Rapporten belyser hur företaget och dess IoT-lösningar bidrar till en säkrare och smartare värld.

Internet of things (IoT) har en omvandlande inverkan på samhället. IT-baserade smarta lösningar hjälper till att sänka utsläpp, förbättra människors välbefinnande och optimera resursanvändning. Allt eftersom antalet sensorbaserade och uppkopplade enheter ökar kommer de att hantera än fler samhälls-, livs- och affärskritiska applikationer. Genom att säkra data och kritisk kommunikation bidrar AddSecure till samhällets hållbara transformation.

I rapporten “Making the world a safer and smarter place” presenterar AddSecure sin inverkan på miljö och samhälle. Rapporten fokuserar på företagets prestationer 2020, samt presenterar strategier och ambitiösa mål för framtiden.

– Hållbarhet utgör grunden för allt vi gör. Det handlar om att skapa hållbar påverkan för våra kunder genom våra säkra och smarta IoT-lösningar. Att vi publicerar vår första hållbarhetsrapport är en viktig milstolpe för företaget. Vi har också integrerat våra hållbarhetsmål som viktiga delar av vår övergripande strategi och vision. Men vi har fortfarande mycket att åstadkomma. Jag är stolt över att visa hur vi bidrar till en säkrare och smartare värld, säger Stefan Albertsson, vd för AddSecure.

2020 tog AddSecure flera viktiga steg i sitt hållbarhetsarbete. Bland annat utsåg företaget sin första hållbarhetsdirektör, fastställde en övergripande hållbarhetsstrategi och identifierade fem strategiska fokusområden.

– Vi har gjort stora framsteg 2020 och har ambitiösa mål som vi presenterar i vår hållbarhetsrapport. Vi strävar efter att vara klimatneutrala och uppnå en vision om noll avfall fram till 2025. Vi ser mångfald som en nyckel för innovation och vi åtar oss alltid att leverera säker data. Hållbarhet är en del av vår övergripande tillväxtstrategi och vi har en ambitiös agenda att följa, säger Johanna Giorgi, hållbarhetsdirektör på AddSecure.

AddSecure tilldelades en EcoVadis-silvermedalj i maj 2021, vilket är ytterligare ett bevis på företagets framsteg med sitt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på AddSecures webbplats.

För mer information, kontakta:

Kristina Grandin, Director Corporate & Marketing Communications, AddSecure
Mobil: 070 689 52 08,
kristina.grandin@addsecure.com

Om AddSecure
AddSecure är en ledande europeisk leverantör av förstklassiga IoT-lösningar med ett fokus på säker kritisk kommunikation och data. Mer än 50 000 kunder inom säkerhets- och trygghetsbranschen, räddningstjänst, fastighetssäkerhet- och automatisering, digital omsorg, transport och logistik, byggarbetsplatser, elnät, städer m.m. skyddar sina livs- och verksamhetskritiska applikationer med lösningar från AddSecure. Detta bidrar till att rädda liv, skydda egendom och viktiga samhällsfunktioner och skapar affärsnytta.
De säkra och pålitliga helhetslösningarna inom affärsområdena Smart Alarms, Smart Care, Smart Grids, Smart Rescue, Smart Surveillance och Smart Transport bidrar till att göra världen till en säkrare och smartare plats. 
Företaget, som grundades i början av 1970-talet, har idag mer än 880 anställda i 15 länder. AddSecure har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har regionala kontor samt ett nätverk av distributörer runt om i Europa. AddSecure är majoritetsägt av fonder som förvaltas av Castik Capital, en europeisk private equity-fond med en långsiktig strategi för värdeskapande, grundad 2014.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Hållbarhet utgör grunden för allt vi gör. Det handlar om att skapa hållbar påverkan för våra kunder genom våra säkra och smarta IoT-lösningar. Att vi publicerar vår första hållbarhetsrapport är en viktig milstolpe för företaget. Jag är stolt över att visa hur vi bidrar till en säkrare och smartare värld.
Stefan Albertsson, vd för AddSecure