Dela

Kontakt

 • Kristina Grandin

  Director Corporate & Marketing Communications


  +46 706 89 52 08
  http://www.addsecure.se
 • Citat

  Det här förvärvet är en viktig milstolpe för AddSecure eftersom det stärker vår position som en ledande leverantör av IoT-lösningar till transport- och logistikbranschen i Europa. Med integrationen av Astratas europeiska telematikdivision är AddSecure väl positionerat för att tillhandahålla innovativa och heltäckande lösningar till våra kunder, vilket ytterligare stärker vår ledande roll på marknaden.
  Stefan Albertsson, vd för AddSecure
  Det här är en fantastisk möjlighet att bygga vidare på larmtjänsterna som tillhandahålls av BT Redcare och stödja kunder i Storbritannien, både de som redan har bytt till Next Generation och de som ännu inte har gjort det. AddSecures etablering på den brittiska marknaden utgör en spännande milstolpe för vårt företag, då den breddar vår globala närvaro och stärker vår position som en pålitlig leverantör av lösningar inom övervakad larmöverföring.
  Stefan Albertsson, vd, AddSecure
  Att återigen bli utsedd till en av vinnarna av Inspiring Workplaces Award är en stor ära. Denna utmärkelse, tillsammans med de speciella erkännandena, är bekräftelse på våra investeringar i våra anställda och vårt engagemang för att göra AddSecure till en fantastisk arbetsplats.
  Liljana Vall, Chief People & Culture på AddSecure
  Vi är glada över att kunna stödja den fortsatta utvecklingen av affärsområdet Smart Mobility. Det här förvärvet understryker vårt engagemang och är en viktig komponent i vår pågående tillväxtstrategi.  
  Stefan Albertsson, vd för AddSecure
  ISO 27001-certifieringen representerar guldstandarden för informationssäkerhet och visar att vi tar säkerheten på största allvar. Det är en bekräftelse på att vi skyddar våra system, data och den information vi fått förtroendet att hantera från våra kunder och partners. Detta är inte bara en bekräftelse på vår nuvarande praxis utan också grundläggande för att bibehålla kundernas förtroende och vara fortsatt ledande inom säkerhet.
  Krister Tånneryd, COO på AddSecure
  Utmärkelsen IoT Executive of the Year är en enorm ära och jag tar emot priset å hela AddSecure-teamets vägnar. Våra dedikerade, begåvade och hårt arbetande medarbetare är drivkraften bakom vår starka tillväxt när vi levererar på vårt uppdrag att göra världen säkrare, smartare och mer hållbar genom säkra IoT-lösningar.
  Stefan Albertsson, vd, AddSecure
  AddSecures Eco-Driving Challenge visar kraften i ett gemensamt åtagande för hållbarhet. De imponerande resultaten av minskad bränsleförbrukning, lägre CO2-utsläpp och betydande kostnadsbesparingar visar inte bara effektivitet utan också ett delat ansvar för en grönare framtid, stöttat av våra kraftfulla lösningar.
  Claes Ödman, affärsområdeschef Smart Transport, AddSecure
  Jag är glad att vi har säkrat en plats på kortlistan för de prestigefyllda IoT Global Awards i två kategorier. Jag är särskilt stolt över nomineringen av vår säkra IoT-plattform, Link, till priset ”Best Secure IoT Product/Service of the Year”. Detta erkännande bekräftar värdet av vår innovativa lösning, som inte bara effektiviserar drift och skalbarhet utan också förbättrar den globala säkerheten utan att kräva specialiserad säkerhetsexpertis av användarna.
  Stefan Albertsson, vd för AddSecure
  Vi är stolta över att se våra senaste investeringsaktiviteter uppmärksammas med en nominering till de nederländska M&A Awards. Nomineringen speglar vårt teams engagemang och expertis i att genomföra framgångsrika affärer som skapar värde för våra intressenter och kunder.
  Stefan Albertsson, vd för AddSecure
  Vi är stolta över att ha utsetts till Karriärföretag 2024. För mig är det ett kvitto på alla våra medarbetares engagemang där vi tillsammans skapar en arbetsplats som är både inkluderande och utvecklande. En tydlig grund för detta är våra värderingar som skapar förutsättningar för var och en att bidra med sin unika kompetens och att vara sig själv.
  Liljana Vall, Chief People & Culture Officer på AddSecure
  Vi är glada över att välkomna DigiComm Group till AddSecure-familjen. Deras omfattande kunskap och erfarenhet av kritiska infrastrukturlösningar kompletterar vår befintliga lösningsportfölj. Dessutom gör förvärvet det möjligt för oss att fortsätta vår expansion i DACH-regionen där vi kommer att dra nytta av DigiComm Groups etablerade kundbas och starka marknadsnärvaro.
  Stefan Albertsson, vd för AddSecure
  Att vi nu samlar lösningarna och kunskapen under ett varumärke är ett naturligt nästa steg som gör vårt erbjudande tydligt och enkelt för kunden. Samtidigt ger detta oss bättre möjligheter att visa upp den bredd av lösningar och kompetens som kunderna kan ta del av.
  Stefan Albertsson, vd på AddSecure
  Detta förvärv är ett viktigt steg i vår europeiska tillväxtstrategi för att säkerställa att AddSecure är väl positionerat i viktiga IoT-vertikaler och för att upprätthålla vår konkurrensfördel.
  Stefan Albertsson, vd för AddSecure
  Jag är glad att våra insatser uppmärksammas. Genom att erbjuda säkra IoT-lösningar hjälper vi på AddSecure våra kunder att digitalisera, optimera och effektivisera sina verksamheter med hållbarhetsvinster. Framöver kommer vi att fortsätta utveckla vår säkra IoT-lösningar och stödja våra kunder mot vår vision att skapa en säkrare och smartare värld.
  Johanna Giorgi, hållbarhetsdirektör på AddSecure.
  AddSecure kommer att kunna dra fördel av Cliffords marknadsledande expertis och plattformar för mobilsäkerhet och uppkopplad mobilitet, inte bara för fortsatt tillväxt inom Benelux, utan även för expansion till nya marknader såväl som till angränsande vertikaler utanför fordonsindustrin. Dessutom kommer affären också att skapa ”cross-sell”-möjligheter.
  Stefan Albertsson, vd, AddSecure
  Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö. När vi frågar våra kunder inom omsorg och sociala tjänster om vilka verktyg eller metoder de främst arbetar med för att skapa trygghet nämner en majoritet förebyggande åtgärder, där bland annat larm är en viktig säkerhetsåtgärd.
  Peter Johansson, affärsområdeschef Smart Alarms på AddSecure
  Vi är stolta över att lansera RoadView Plus, som erbjuder marknadens bästa funktion för att upptäcka förartrötthet och därmed hjälper yrkesförare att bli säkrare på vägen. Att bidra till ökad trafiksäkerhet och att förhindra olyckor ligger helt i linje med vårt uppdrag att skapa en säkrare och smartare värld.
  Ulrika Allén, VP Product & Technology Smart Transport, AddSecure
  Lanseringen av Edge DS är en viktig milstolpe både för våra kunder och för AddSecure eftersom larmsändaren bemöter såväl digitaliseringen som utfasningen av gamla telekomnät. Enkelhet, flexibilitet och säkerhet är de ledord som vi har använt när vi har utvecklat produkten. Larmsändarens smidiga storlek och prisvärdhet gör det möjligt för oss att utöka vår kundbas, vilket bidrar till att stärka AddSecures utbud av larmtjänster i Sverige.
  Peter Johansson, affärsområdeschef för Smart Alarms på AddSecure.
  Vi är mycket glada över att den mobila datakommunikationen till Ajax larmsystem nu säkras med hjälp av Link. Detta ger den bästa helhetslösningen från två ledande aktörer och kommer vara till fördel för kunderna.
  Olof Samulesson, försäljningschef för Smart Alarms på AddSecure.
  Att vi utsetts till en av de 50 mest inspirerande arbetsplatserna och att vara med och tävla om ”Inspiring Workplace of the Year” är en stor ära!
  Liljana Vall, Chief People & Culture Officer på AddSecure
  Vi befinner oss just nu i ett omfattande teknikskifte. Gamla kopparnät byts ut till förmån för 4G och 5G. Porttelefonilösningar baserade på kopparnäten och 3G kommer att helt sluta fungera, vilket självklart påverkar bostadsrättsföreningar och företag. Vi måste därför nå ut till fler som har behov av enkla, hållbara och effektiva lösningar som säkrar kommunikationen. Moderna och mer effektiva system leder dessutom till kostnadsbesparingar och lägre underhållskostnader, vilket gör vårt samarbete med RCO ännu mer rätt i tiden ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta är definitivt en början på ett långsiktigt samarbete.
  Olof Samuelsson, försäljningschef för Smart Alarms på AddSecure
  Med sin gedigna erfarenhet av och kunskap om räddningstjänsten i Sverige, samt höga kompetens inom säker kritisk kommunikation, är Uno rätt person för att utveckla LPA vidare.
  Stefan Albertsson, vd på AddSecure
  Resultaten visar på behovet av större investeringar i teknik och infrastruktur för att stödja omställningen till hållbara flottor i Europa, både när det gäller att möta transportföretagens krav och för att de i sin tur ska kunna möta sina kunders krav. Utan sådana investeringar får transportföretagen det kämpigt att övervinna utmaningarna och möta den växande efterfrågan på miljövänliga transportlösningar.
  Claes Ödman, affärsområdeschef för Smart Transport på AddSecure.
  Jag är mycket hedrad över utnämningen och ser fram emot uppdraget. Hållbarhetsrådet har som jag ser det två huvudsakliga uppdrag: Dels att bevaka frågor som är viktiga för medlemmarna, dels att lyfta digitaliseringens möjligheter, alltså visa på vad vi kan åstadkomma med hjälp av digitala lösningar och hur kan vi bidra till en bättre samhällsutveckling.
  Johanna Giorgi, AddSecures hållbarhetschef
  Säkra IoT-lösningar som samlar in kritisk information från verksamheten är avgörande för våra transport- och logistikkunder. Med telematikdata från trailers som är levererade av Schmitz Cargobull kommer transport- och logistikföretag över hela Europa att kunna dra nytta av nästa generations system för hantering av sina flottor och transporter. Vi är glada över vårt samarbete med Schmitz Cargobull som gör flottor och transportlösningar bättre, smartare och mer hållbara.
  Claes Ödman, affärsområdeschef för Smart Transport på AddSecure.
  Detta är ett erkännande av den ansträngning som hela AddSecure-gruppen gjort för att implementera ett gemensamt hållbarhetsprogram. Rankningen visar att vi har lyckats bygga en solid grund. Härifrån kan vi fortsätta att fokusera på kärnan i vår verksamhet: att hjälpa våra kunder att optimera sina verksamheter genom smarta och säkra IoT-lösningar.
  Stefan Albertsson, vd för AddSecure
  Trygga elever är en förutsättning för lärande, och en trygg skolmiljö lägger grunden för det samhälle vi vill se i framtiden. Tyvärr har vi sett en trend i att skolorna blir en allt otryggare miljö för eleverna, och detta har också reflekterats i en stadigt ökande medierapportering. Förändring behövs och det krävs ett fortsatt hårt förebyggande arbete på området för att göra våra skolor till en säker och trygg miljö.
  Mats Genberg, affärsområdeschef Smart Rescue på AddSecure
  Att kunna hjälpa människor att bo kvar hemma längre är avgörande inte bara för deras eget välbefinnande, utan också för samhället i stort. Genom att dra nytta av uppkopplad teknik kan samhället bättre svara på det ökade behovet av äldreomsorg och bidra till att avhjälpa vårdkrisen. Detta är helt i linje med AddSecures vision om en säkrare och smartare värld och något jag är väldigt stolt över.
  Stefan Albertsson, vd för AddSecure
  Genom förvärvet fortsätter vi enligt vår strategi och stärker både vårt erbjudande och vår kompetens inom mjukvarutjänster. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Mats Hessman och hans team.
  Stefan Albertsson, vd, AddSecure
  Under de senaste åren har vi stått inför utmaningar som en global pandemi, vilket har satt arbetsmiljö och hela sättet vi arbetar på på sin spets. IT-branschen förändras dessutom snabbt, framför allt i takt med digitaliseringen. Att vi fortsätter tituleras en attraktiv arbetsgivare är ett bevis på vår starka företagskultur och tydliga medarbetarengagemang.
  Liljana Vall, Chief People & Culture Officer på AddSecure
  Den tragiska händelsen på Malmö latinskola den 21 mars skakade om oss alla. Attacken har verkligen satt frågan om säkerheten i skolan på agendan och flera kommuner och skolor har redan kommunicerat initiativ för att stärka säkerhetsarbetet. Vi på AddSecure vet hur viktigt det är att arbeta förebyggande för att kunna hantera hot- och våldssituationer. Där kan och vill vi hjälpa till genom detta initiativ.
  Mats Genberg, affärsområdeschef för Smart Rescue, AddSecure.
  Vi är mycket stolta över den här utmärkelsen, som är ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete med vår företagskultur och våra värderingar gör ett tydligt avtryck både inom och utanför organisationen. Kulturarbetet drivs med stort engagemang av flera personer runt om i Europa och det är därför extra kul att det uppmärksammas.
  Liljana Vall, Chief People & Culture på AddSecure
  Vi ser vår starka företagskultur, AddCulture, som en självklar konkurrensfördel. AddCulture är avgörande för vårt starka medarbetarengagemang och vår förmåga att rekrytera och behålla medarbetare. Den genomsyrar också det arbete vi utför, vår organisation och vår försäljning.
  Stefan Albertsson, vd på AddSecure
  Vi är glada över att välkomna LOSTnFOUND till AddSecure-familjen. De går in i en likasinnad organisation. Tillsammans tar vi nu våra kunders logistikverksamhet till nästa nivå, effektiviserar verksamheter och optimerar utnyttjandet av fordonsflottorna. Detta är goda nyheter för våra kunder eftersom det hjälper dem att driva sin verksamhet framåt.
  Claes Ödman, affärsområdeschef för Smart Transport på AddSecure.
  Redan första veckan visades filmerna över 100 000 gånger. Ambitionen med kortfilmerna är att göra Smart Transport-utbudet lättförståeligt och att öka kännedomen om vad vi erbjuder – och att vi förhoppningsvis på vägen kan bidra till ett litet leende och julkänsla på ett underhållande sätt.
  Johan Stråkander, Marketing Director Smart Transport, AddSecure
  Jag ser fram emot att välkomna LOSTnFOUND till AddSecure-gruppen. Förvärvet är en del av vår strategi att bli ledande inom fleet- och transport management-lösningar i Europa och gör att vi kan lägga till kompletterande telematik- och positioneringslösningar till vårt erbjudande. Genom förvärvet kommer vi att kunna vi hjälpa våra kunder på ett ännu bättre sätt idag och i framtiden.
  Claes Ödman, affärsområdeschef AddSecure Smart Transport
  Priset betyder mycket för oss och vi är glada att juryn gett oss det här erkännandet. AddSecure Inside är en innovativ lösning med fokus på enkelhet och säkerhet och ett bra exempel på hur vi – tillsammans med våra partners – är med och driver utvecklingen av innovativa, smarta och säkra IoT-lösningar i hela Europa.
  Stefan Albertsson, vd på AddSecure
  Genom att samla all kunskap under samma varumärke stärker vi vår Smart Alarms-portfölj, vår expertis och marknadsnärvaro i Europa. Det kombinerade erbjudandet kommer att gynna kunder i hela Europa som kommer att förses med framtidsorienterade, säkra och pålitliga helhetslösningar för IoT-konnektivitet.
  Peter Johansson, affärsområdeschef för Smart Alarms, AddSecure.
  AddSecure Inside passar perfekt för säkerhetsmarknaden som utvecklas snabbt och där fokus på enkelhet, data och säkerhet ständigt ökar. Det är en innovativ lösning som vi är mycket stolta över, därför är vi extra glada över nomineringen och erkännandet
  Sten Olsson, Chief Development Officer på AddSecure
  Vi är glada över att välkomna Peter till AddSecure-teamet. Hans starka ledaregenskaper och teknikbakgrund kombinerat med en gedigen erfarenhet av att skapa lönsam tillväxt kommer starkt bidra till att vi kommer att uppnå företagets finansiella och strategiska mål.
  Stefan Albertsson, vd för AddSecure.
  Vårt nya kamerasystem kommer att förändra spelplanen för transportföretag med kommersiella fordon som letar efter en kostnadseffektiv lösning för att spåra sin fordonsflotta, minimera risker och förbättra förarnas säkerhet.
  Magnus Gunnergård, VP Product and Technology vid AddSecure Smart Transport
  Hållbarhet utgör grunden för allt vi gör. Det handlar om att skapa hållbar påverkan för våra kunder genom våra säkra och smarta IoT-lösningar. Att vi publicerar vår första hållbarhetsrapport är en viktig milstolpe för företaget. Jag är stolt över att visa hur vi bidrar till en säkrare och smartare värld.
  Stefan Albertsson, vd för AddSecure
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp