Addtech förvärvar Elkome Group Oy

Report this content

Addtech Automation, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Elkome Group Oy (”Elkome”).

Elkome utvecklar, integrerar och levererar lösningar för applikationer inom industriell IoT främst riktade mot industriell produktion, smarta lösningar för hållbara städer samt infrastruktur. Lösningarna omfattar kundanpassade datorsystem, infokiosker, testsystem, software, sensorer och industriell kommunikation. Bolaget har 38 anställda och omsättningen uppgår till cirka 8 MEUR.

Elkome kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet inom affärsområdet Automation.

Tillträde beräknas ske i början av april och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under kommande räkenskapsår.

Stockholm den 5 mars 2020

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD Addtech AB, +46 8 470 49 00
Patrik Klerck, Affärsområdeschef Addtech Automation, +46 708 641 517

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
 

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2020  kl. 13.40 (CET).

Prenumerera