Addtech förvärvar Ko Hartog Verkeerstechniek B.V

Report this content

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Ko Hartog Verkeerstechniek.

Ko Hartog Verkeerstechniek B.V utvecklar, producerar och säljer trafiksignalsystem och annan trafiksäkerhetsutrustning samt erbjuder  montering, installation, service och underhåll av produkterna. Bolagets huvudmarknad är Holland, men har även etablerad försäljning i Storbritannien. Bolaget har arton anställda och har en årsomsättning på cirka 8 MEUR.

Ko Hartog Verkeerstechniek kompletterar och utvecklar den verksamhet som bedrivs i affärsenheten Energy Products inom området för samhälls- och trafiksäkerhet samt tillför ny värdefull kompetens inom trafiksäkerhet på en ny marknad.

Tillträde sker per idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 1 oktober 2021

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Hans Andersén, Affärsområdeschef, Addtech Energy, +46 70 677 17 09

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2021, kl 12.00 (CET).