Addtech förvärvar Thiim A/S

Addtech Automation, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Thiim A/S.

Thiim utvecklar och levererar komponenter och lösningar inom industriell kommunikation, kundanpassad elektronik och elektromekanik. Verksamheten är främst riktad mot OEM-industri, automation och infrastruktur.

Thiim kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Addtech Automation. Bolaget har 15 anställda och omsättningen uppgår till ca 50 MDKK.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 12 juni 2019

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00

Patrik Klerck, Affärsområdeschef, Addtech Automation, +46 708 641 517

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 700 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera