100% förnybar el i datahallarna

Report this content

All el i Advanias datahallar är numera av förnybart ursprung samtidigt som andelen förnybar el i kontoren uppgår till 85 procent. El med låg miljöpåverkan är i dag en avgörande komponent när Advania väljer datahallsleverantörer och elleverantörer till kontoren.

”Vi väljer att endast samarbeta med de leverantörer som medvetet och aktivt arbetar med att ligga i framkant med så låg miljöpåverkan och strömförbrukning som möjligt för infrastrukturen i våra datorhallar. Det är vårt ansvar gentemot våra kunder och miljön att hitta hållbara lösningar så att vi kan minimera vår klimatpåverkan”, säger Clas Roeck Hansen, CTO på Advania.

Advania Sveriges växthusgasutsläpp från den egna verksamheten är till stor del koncentrerad till affärsresor, drift av kontor och infrastrukturen i de datahallar bolaget hyr för egen och kunders räkning. Förnybar el till både datahallar och kontor är ett viktigt sätt att komma tillrätta med Advanias klimatutsläpp. När det gäller Advanias 13 kontor har företaget egna el-avtal i hälften av dem och har i samtliga dessa fall övergått till förnybar el. För att nå upp till 100 procents förnybar el på kontorssidan har företaget en pågående dialog med fastighetsägarna i de kontor som ännu inte själva gjort ett aktivt miljöval för elen.

”Målet är att all vår elkonsumtion ska vara förnybar, det är självklart att vi ska nå dit", säger Helena Nordin, hållbarhetschef på Advania.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta:

Clas Roeck Hansen, CTO Advania
Telefon: +46 8 546 701 78
E-post: clas.roeckhansen@advania.com

Helena Nordin, hållbarhetschef Advania
Telefon: +46 76 140 00 78
E-post: helena.nordin@advania.com

 

Om Advania

Advania erbjuder IT-tjänster med mätbara resultat till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. I Sverige har Advania 540 medarbetare på 13 lokalkontor och omsätter 2,1 mdkr. Koncernen har totalt 1 300 medarbetare och leds från Stockholm, Sverige. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com #advania

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Målet är att all vår elkonsumtion ska vara förnybar, det är självklart att vi ska nå dit.
Helena Nordin, Hållbarhetschef Advania.