Dela

Citat

Att vara nära våra kunder och erbjuda en flexibilitet som skiljer sig från andra aktörer i branschen är något vi alltid strävar efter. Det är väldigt positivt att Göteborg Energi är så tydliga med sina förväntningar på oss som ny outsourcingpartner och vi tar oss an detta uppdrag med stolthet och glädje.
Tomas Wanselius, VD på Advania Sverige AB
Att få samarbeta med Stockholms stad och säkerställa att alla barn som går i skolan i staden och alla pedagoger som hjälper barnen får rätt förutsättningar är ett väldigt hedrande uppdrag.
Tomas Wanselius, VD på Advania Sverige AB.
I kombination med Advanias fokus på Agenda 2030 och hållbarhetsmålen känns en koncerngemensam strategi för regelefterlevnad lägligt. 
Helena Nordin, Head of Group Compliance och Corporate Responsibility på Advania
Det känns fantastiskt att få ytterligare ett bevis på att vi gör rätt saker på Advania. Vårt kundfokus är en central del i vårt DNA, och inget gör mig så stolt som när våra kunder och medarbetare är nöjda
Tomas Wanselius, CEO Advania Sverige
Många förskolor använder idag iPads i sin verksamhet och har gjort det i många år. Med denna bok vill vi på Advania hjälpa till att utveckla användningen av iPads. Boken ska ses som en inspirationskälla till hur man kan skapa med hjälp av iPaden som redskap.
Gunilla Möller, pedagogisk utvecklingsledare på Advania Skolpartner och en av författarna till boken.
Många organisationer och företag saknar resurser och kunskap för att hantera sin samlade information. Förutom ökad tidsåtgång att hitta och sortera data, så finns det alltid en risk att känslig information som personuppgifter inte rensas i den omfattning som till exempel GDPR kräver.
Fredrik Möller, Business Area Manager Security, Advania Sverige.
Det behövs ett bredare grepp och större samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Det räcker inte med att utöka studieplatserna, även om det naturligtvis också behövs. Vi har därför föreslagit inrättandet av en omstruktureringskommitté som blir en vidareutveckling av Norges produktivitetskommission från 2014.
Hege Støre, Vice VD, Advaniakoncernen
– Dessa två avtal ger oss på Advania en stor möjlighet att erbjuda vår expertis inom IT-tjänster till fler kunder inom den offentliga sektorn. Vårt arbetssätt präglas av att öka hållbarheten, jobba nära våra kunder, finnas där kunderna finns och alltid erbjuda konsulter med spetskompetens.
Roger Dorf, försäljningschef Datacenter på Advania
Det handlar inte bara om löften nu, det finns en långsiktighet i målen och det blir ett ännu mer strukturerat arbete.
Helena Nordin, Chief Sustainability Officer på Advania Sverige
Digitaliseringen når alla delar av våra liv och med detta unika samarbete tar vi stora steg framåt. Tekniken formas av användarna, det är häftigt att vara delaktig och ligga i framkant med detta projekt...
Daniel Albertsson, Chief Digital Innovation Manager på Advania.
För Advania är förvärvet av Content+Cloud ett stort steg mot att bli en ledande nordeuropeisk IT-tjänsteleverantör, där vår decentraliserade affärsmodell, vårt fokus på kund och att alltid prioritera långsiktiga relationer får fortsätta utvecklas.
Mikael Noaksson, VD för Advania
Frågan vi ställer oss är ”Vad är bäst för kommunerna?”. Vi fokuserar på kundvärde och att vi jobbar för att få flexibla, skalbara, säkra och kostnadseffektiva tjänster för kommunerna. En logisk förenkling var att gå ihop och göra en upphandling för hela området.
Daniel Bjurström, CIO på SOLTAK AB
Vi måste förstå våra kunder på djupet och paketera lösningar som verkligen hjälper dem att bli mer effektiva, lönsamma och uppfylla sina verksamhetsbehov. Det enda sättet att uppnå detta är genom en långsiktig relation som är givande för båda partner.
Göran Gustavsson, COO på Advania Sverige
Den här tiden har fungerat som ett jättelikt realtidstest på hur bra vi är på att hantera digitala verktyg i undervisningen. Pandemin har gjort det tydligt att svenska lärare behöver kompetensutveckling. Många saknar kunskap i att integrera traditionell undervisning med teknik.
Johan Lindström, Utbildningsansvarig på Advania Skolpartner.
Den värdegrund, pedagogik och barnsyn som våra förskolor bygger på ska genomsyra även den nya digitala plattformen. Vi vill erbjuda våra barn, vårdnadshavare och medarbetare den bästa möjliga upplevelsen och i Advania har vi hittat en bra partner för att ta fram en modern och användarvänlig plattform för kommunikation och dokumentation.
Veronica Rörsgård, segmentsområdeschef för Pysslingen Förskolor.
Det är fantastiskt att vi nu kan slutföra affären med Visolit och deras ägare. Nu är vårt fokus att välkomna alla nya anställda och kunder och se till att den sammanslagna enheten fortsätter på sin resa mot att bli Nordens mest attraktiva IT-tjänsteföretag.
Mikael Noaksson, VD, Advania AB
Vi är så otroligt glada över att vi nu kan slå samman Advania och Visolit. Tillsammans tar vi ett stort steg mot att bli Nordens mest attraktiva IT-tjänsteföretag. Förvärvet av Visolit innebär att vi kommer att komma ännu närmare våra kunder genom en högre geografisk närvaro och ett bredare och mer konkurrenskraftigt erbjudande.
Mikael Noaksson, koncern-VD för Advania
We are extremely excited about the combination of our business with Visolit which represents a substantial step towards becoming the preferred Nordic IT-services company. Joining forces will enable us to get even closer to our customers and to serve our combined customer bases with a broader and better offering.
Mikael Noaksson, CEO of Advania
Jag är glad att vi ännu en gång kan leverera en så fullspäckad hållbarhetsrapport och presentera våra resultat och engagemang svart på vitt. Rapporteringen ger oss ett kvitto på det vi har åstadkommit - men framför allt inspiration att fortsätta utvecklas och driva hållbarhetsaspekten i alla delar av verksamheten.
Helena Nordin, Hållbarhetschef på Advania
Advania hade det mest flexibla erbjudandet genom att de lika gärna tar hand om vår infrastruktur på plats som att de hjälper oss att flytta in driften i deras datahallar om vi så önskar. Genom Advanias flexibilitet i leveransmodell köper vi tid att tillsammans med en ny partner ta välgrundade strategiska beslut för framtiden. Det var viktigt att inte bara välja leverantör, utan ett viktigt partnerskap.
Ingvar Pettersson, IT-chef, Gränges Finspång
Vi är så glada och förväntansfulla att inleda detta viktiga partnerskap med Gränges. I takt med att produktionen blir mer och mer beroende av IT och en fungerande drift ser vi en ökad efterfrågan av just säker och sömlös drift. Det är glädjande att Gränges verkligen är i framkant inom sitt område och att kunna fortsätta utveckla deras verksamhet genom detta partnerskap är vi riktigt stolta över.
Fredrik Örnhall, Sales Manager, Advania Sverige
Advania siktar alltid mot att ligga i framkant för att vara en trygg partner i kunders digitaliseringsresa. Att ta ett helhetsgrepp över säker kommunikation mellan användare och företagstjänster oavsett var de befinner sig är mer relevant än någonsin. Vi är inte förvånade över att just Advania blir först i Sverige och tar plats i denna exklusiva grupp.
Marcus Bäckrud, Country Manager Sweden, Aruba
Vi märker en ökad efterfrågan efter just nätverk som tjänst. Digitaliseringen är inte längre ett stöd för verksamheten – det är verksamheten och kärnan i allt. Nyckelordet på dagens IT-marknad är flexibilitet, vilket även inkluderar nätverkslösningar. Att vara så nära partner med Aruba är en självklarhet för oss och en trygghet för våra kunder. Vi har ett högt kundfokus och vill vara nära våra kunder vilket även stämmer in på Arubas motto och arbetssätt. Vi är så glada och stolta över det vi åstadkommit tillsammans, hittills.
Tomas Wanselius, CEO, Advania Sverige
Vi är så otroligt tacksamma att återigen kunna bevisa att vi faktiskt är nära våra kunder – och att vi vinner på det. Högt kundfokus ligger i vårt DNA och jag är så stolt och glad över att alla våra medarbetare verkligen gått den där extra milen för våra kunder och för varandra under det gångna året med alla dess utmaningar.
Tomas Wanselius, CEO, Advania Sverige
Som medlem i styrelsen för Digitaliseringskonsulterna kommer vi på Advania bidra så mycket vi kan till ett framgångsrikt arbete i föreningen och till den hållbara omstarten av Sverige. Vi kommer lägga växeln i full fart framåt för att digitaliseringsbranschen ska bidra till de utsläppsminskningar som behövs i hela samhället.
Helena Nordin, Hållbarhetschef Advania Sverige AB
Jag är glad att få välkomna Hi5:s medarbetare och kunder till Advania. Vi delar passionen att vara nära våra kunder och fokusera på att skapa värde för dem. Både Advania och Hi5 har blivit framgångsrika med hjälp av starka värdegrunder, engagerade medarbetare och ett unikt starkt kundfokus. Nu ser vi fram emot att tillsammans göra det enkelt för våra kunder att växa med hjälp av IT.
Tomas Wanselius, VD Advania Sverige
Hi5 har vuxit kraftigt med hjälp av en nytänkande kultur byggd på teknisk expertis och kunskap om våra kunder. Kombinationen av Hi5 och Advania ger våra kunder tillgång till fler innovativa lösningar och mer expertis, oavsett om de har verksamhet över hela Sverige eller enbart här i Umeå eller Luleå. Dessutom kan vi framåt erbjuda våra medarbetare långt fler utvecklingsmöjligheter.
Niklas Tiger, VD, Hi5
Vi på HR har ett dedikerat fokus på att vara flexibla, anpassningsbara och närvarande. Advania har haft en stadig tillväxt under det gångna året, både på affärssidan och personalsidan, och utan våra medarbetare hade det aldrig varit möjligt. För oss var det viktigt att ställa om snabbt med en lyhördhet för medarbetarnas mående och behov. Alla i organisationen har tagit ett stort ansvar, varit proaktiva och hjälpt sig själva att hjälpa organisationen till att varken tappa fart eller motivation.
Magnus Wemby, HR-direktör, Advania Sverige
Vår kunskap, erfarenhet och närvaro hos kunderna har varit avgörande och vi är ständigt på jakt efter nya talanger. Det känns därför väldigt bra att vi, trots pandemin, haft möjligheten att anställa 120 nya kollegor under året. Vår framgång ligger i att vi är nära kunden och att vi fokuserar på att hjälpa dem utveckla sina verksamheter. Kunderna efterfrågar så mycket mer än teknik idag och vill ha med sig oss som strategiska rådgivare i de beslut som tas, vilket såklart känns fantastiskt.
Tomas Wanselius, vd, Advania Sverige
Goldman Sachs is a global leader in private equity, with a strong track record of investing in the technology sector and in the Nordics. To partner with them is not only a stamp of approval of what we have achieved so far but also a promise to everyone here at Advania that the journey ahead will be full of excitement and new possibilities. Most important is that we can stay true to our core ambition: to be a real partner to all customers and a great workplace that keeps on attracting the best talent."
Mikael Noaksson, Advania group CEO
We are very excited about our partnership with the Advania management team. We have been highly impressed by the strong talent, culture and reputation of Advania, as well as the company’s compelling business model and growth trajectory. Together with management, VIA Equity and other reinvesting shareholders we look forward to accelerating Advania’s growth trajectory both organically and through acquisitions.
Michael Bruun, Partner at Goldman Sachs
We have been invested with Advania for a little more than two years now. It is an excellent company that we look forward to continue working with. The management team has done an excellent job in creating the leading Nordic IT player, and we are happy to continue the journey with this great team.
Benjamin Kramarz, partner at VIA Equity
Vi är många som kommer ihåg någon ramsa eller sång från skoltiden, som gjorde det lättare för oss att minnas. Med Advania Voice gör vi det enkelt för lärare, pedagoger och elever att skapa en låt, rap eller ramsa. Man kan exempelvis välja ett färdigt schlagerkomp och sjunga in en melodi till en text om allemansrätten eller välja ett skönt beat och rytmiskt läsa in multiplikationstabellen. Bara fantasin sätter gränser!
Gunilla Möller, pedagogisk utvecklingsledare Advania Skolpartner och initiativtagare till Advania Voice
En global leveransstruktur visade sig vara sårbar för många svenska verksamheter under covid-19. Att fler väljer att flytta hem sin drift och support är en trend både vi och Radar sett länge. Agil IT kräver en närhet som blir svårmanövrerad när logistiken blir en stoppkloss för ett optimalt arbetsflöde.
Fredrik Örnhall, Sales Manager Managed Services Provider, Advania Sverige AB
Den snabbt ökade produktionstakten av hårdvara korrelerar med vår omognad inom cirkularitet och livscykelhantering av kasserade IT-produkter. Vi bygger världens största skrotberg istället för att reparera och återanvända hårdvaran. Här har alla verksamheter ett ansvar att ta, men kunskapen är för låg. För att kunna förstå och vara transparent kring sin klimatpåverkan i scope 3 måste man ta hjälp av sitt leverantörsled. Med Klimatsnurran vill vi bidra med kunskap om den påverkan hårdvara har - och vilken effekt mer cirkulära användningsmönster kan ha, i rena siffror.
Helena Nordin, Hållbarhetschef Advania Sverige
Det är dags att vi börjar prata om vilken inverkan vi har på vårt eget samhälle och digitaliseringen kommer inte direkt att backa. Det finns inga enkla svar eller quick fixes - de flesta knäckfrågor kopplade till digitaliseringen har både för- och nackdelar. IT-branschen borde gå i bräschen för uppriktiga, lösningsorienterade samtal, men det är skrämmande tyst. Med Impact by Advania vill vi skapa en plats där vi samlas för att dela med oss av lösningar, men också ge utrymme för att prata om det som är komplicerat.
Sofia Molin, PR & Communication Manager, Advania Sverige
Det är glädjande att Advania väljer att investera i Chrome Enterprise, och nu erbjuder Chromebooks och andra Chrome OS-enheter till företag och organisationer i Sverige. När verksamheter flyttar sina arbetsflöden till molnet är fördelarna med ett modernt molnbaserat operativsystem många. Advania har mångårig erfarenhet av IT-lösningar och vi ser fram emot fortsatt samarbete.
Joakim Abrahamsson, Head of Chrome OS Commercial Channel i Norden på Google.
Tror man att IT-säkerhet handlar om att beställa en kartong, installera och tro att allt löser sig, så tror man fel. Idag behöver du så mycket mer än bara rätt teknologi på plats. Därför ska det bli oerhört roligt och spännande att komma in i en organisation som andas så mycket som en tjänst som Advania gör. Dessutom är Advanias tydliga fokus på kundnöjdhet och partnerskap en enormt viktig del av detta. Jag tror inte på att låsa in kunden i långa avtal. En verksamhet är inte statisk under ’tre till fem år’. Ingen CFO tycker att det känns rimligt - med rätta. Moderna leverantörer bygger sitt erbjudande agilt, med flexibilitet, proaktivitet och kundens bästa i fokus
Fredrik Möller, Business Area Manager Security, Advania Sverige AB.
År efter år visar branschens undersökningar att kunderna knappt kan skilja aktör från aktör. Det är inte konstigt när alla bara pratar om vad de säljer utan att sätta värdet i kontext. Kunderna blir inte hjälpta av att vi pratar på detaljnivå - de behöver hjälp med prioritera rätt digitaliseringsinsatser för att skapa en brygga mellan IT och verksamhet. Trots det upprepar branschen ‘Vi hjälper er att spara pengar!’”. Det måste ändras. Vi behöver sätta kundernas främsta utmaningar i fokus snarare än att snöa in för mycket på tekniken. Få verksamheter bryr sig om bits och bytes. Därför är jag enormt glad över att Advania ser glasklart på situationen. Här finns ett uttalat fokus på att sätta kunden och medarbetarna i första rummet - det märks!
Eva-Lotta Jonsvik, marknadsdirektör Advania Sverige AB
SUNET är, bokstavligen, en del av internets globala utveckling. Det är inte alla som kan säga det om sin verksamhet. Det känns fantastiskt att få vara med och rulla ut en automatiserad infrastruktur som tjänst till landets campus. Det är en ära för oss att få jobba med ett avtal som är så oerhört fördelaktigt för slutanvändaren; både när det kommer till hårdvarans höga nivå och det snälla priset. Vi ser fram emot att ge landets alla högskolor, universitet och forskningsinstitut de bästa förutsättningarna för sitt viktiga arbete
Tobias Larsson, Sales Specialist Datacenter, Advania
Det är stort i sig att vinna en regional utmärkelse. Att dessutom vinna den inom ett så relevant område som as-a-service och service provider visar verkligen på Advania Sveriges långsiktiga och framgångsrika fokus på rätt saker. Det ger ringar på vattnet även utanför Sverige. Pricket över i:et är att vi gör detta tillsammans, med en HPE GreenLake-tjänst i botten. Det gynnar både kund och service provider.
Toni Drk, partnerchef HPE Sverige
Den här våren har vi i IT-branschen visat hur viktiga vi är för att skapa ett hållbart samhälle. Vi har lösningarna för att kunna jobba samt undervisa på distans, och vi bidrar med livsviktiga digitala lösningar för vården. Då ska vi inte dra ner på växeln – tvärtom! Det är full fart framåt som gäller.
Helena Nordin, Advanias hållbarhetschef
Människan är inte längre den största kreatören av data – det är maskiner. All innovation som är datadriven kräver att du snabbt ska kunna komma åt informationen. Det gäller oavsett om det handlar om AI, självkörande bilar eller cancerforskning. Rätt fillagring krävs för att bibehålla snabb innovationstakt. Därtill ser vi att många har huvudvärk kring att leverera den prestanda som moderna datakällor kräver. Filsystem som är skapade för moderna användningsområden och applikationer stöttar tillväxten istället för att bromsa. Partnerskapet med Advania, och deras höga kundnöjdhet, är mycket värdefullt för oss. Det säger mycket om Advania, både vad gäller leverans och kultur.
Petter Edin, Territory Account Manager på Qumulo i Norden
Att gå hand i hand med Advania innebär att vi alltid kan hitta den lösning som fungerar bäst för varje slutkund. För att bli en Platinum Partner krävs enorm kunskap, men Advania är speciella på fler sätt än så. De vågar sticka ut och vara lite annorlunda; Advania går inte i andras fotspår och det gillar vi.
Marcus Bäckrud, Country Manager Sweden, Aruba Networks
En linjär syn på produktion av elektronikprodukter är ett reellt hot mot vår planet. Genom att ställa om till cirkulär ekonomi kan både bransch och kunder ta sitt ansvar för den miljöpåverkan som hårdvaran innebär. En PC används i ungefär tre år idag. Det är inte hållbart att den efter den tiden kasseras och skickas för återvinning istället för att fortsätta användas.
Helena Nordin, hållbarhetschef på Advania
För oss är det viktigt att vara nära våra kunder och erbjuda dem ett enkelt sätta att kommunicera med oss, på den kanal som är bäst för dem. Utvecklingen går väldigt fort och det ställer krav på infrastruktur, lösning och leverantör. Efter en gedigen utvärderingsprocess stod Advanias lösningsförslag ut, med den utvecklingsbara Genesys-plattformen. Tillsammans ska vi arbeta för att skapa en enkel vardag för våra kunder och medarbetare.
Ulrica Hedman, VD, Länsförsäkringar Uppsala
Vi ser att digitaliseringen kommer att förändra vår bransch i grunden och att Advanias lösning gör det möjligt för oss att utveckla vår verksamhet på det sätt vi vill. Lösningen är till och med bättre än den best practice vi såg framför oss och vi känner oss trygga med att samarbetet kommer att fungera bra. Det är precis så här vi vill att ett partnerskap ska se ut, att vi har ett motiverat team som delar målbild och dessutom känner igen sig i varandras företagskulturer och arbetssätt. Som kund måste vi förtjäna den bästa leverantören, det talar vi för lite om idag.
Ylva Berg, CIO, Tyréns Group
Med tjugo års erfarenhet av kunder inom industri har vi samlat på oss en gedigen kunskap inom detta område. Vi har utvecklat system för reservdelar och eftermarknad för Sveriges största industriföretag. Vi vill nu bredda vår satsning på industri och fokusera mer på själva tillverkningsprocessen och digitalisera fabriker.
Krister Olsson, Affärsområdeschef på Advania
Det känns inspirerande att bli en del av en såpass stor aktör som Advania. Med vår kompetens och lokala förankring kan vi fylla de små, men ändå avgörande, luckorna i Advanias erbjudande på den danska marknaden. Genom att slå oss samman med ett så välrenommerat bolag som Advania kommer vi att kunna hjälpa våra kunder ännu bättre. Vi är så glada över att få den här möjligheten och ser nu fram emot en ljus framtid tillsammans.
Carsten Weis, vd, Kompetera A/S
Att få vara nominerad i nio kategorier, bara det är helt magiskt. Att sedan få förmånen att bland toppen av IT-Sverige vinna ytterligare fem myror till vår stack – som nu har vuxit till 27 – är något jag inte kunnat drömma om. Att bli tilldelad HP Strategic Deal för en av våra viktigaste affärer tillsammans med HP plus ta hem det mest prestigefyllda priset HPE Partner of the Year, är ytterligare ett bevis på att vi gör rätt. Det märks att en tydlig strategi tillsammans med HPE och HP ger resultat kring kundnöjdhet och tillväxt.
Daniel Albertsson, Marketing Director Advania
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp