“Campusnät som tjänst” - en automatiserad infrastruktur erbjuds Sveriges högskolor, universitet och forskningsinstitut

SUNET, en del av världens forskningsnät, har tillsammans med Advania nu påbörjat uppdateringen av svenska lärosätens hårdvara. Målsättningen är tydlig - tillsammans ska de underlätta globaliseringen av forskning och högre utbildning. Först ut med att realisera hårdvaruavtalet är Mälardalens högskola och Högskolan i Halmstad.


Tobias Larsson, Sales Specialist Datacenter på Advania och David Heed, tjänstesamordnare på SUNET

SUNET är det rikstäckande nätet för Sveriges samtliga universitet och högskolor, men erbjuder även internet till andra anslutna organisationer, såsom flertalet forskningsinstitut. Huvuduppgiften är att skapa infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation. Totalt 24 orter är uppkopplade till SUNET.

För att ge alla universitet och högskolor möjlighet att utnyttja kapaciteten i nätverket verkar SUNET, efter en upphandling i oktober 2019, i nära samarbete med Advania. I samband med upphandlingen lanserade SUNET “Campusnät som tjänst”. Nu är de första högskolorna anslutna, däribland Mälardalens högskola och Högskolan i Halmstad.

“SUNETs strategiska vägval handlar om att erbjuda nytänkande effektiva lösningar som underlättar samarbete med omvärlden. Nätets uppgift är att skapa optimala förutsättningar till informationsdelning, exempelvis för att stötta de forskare som arbetar över både organisations- och landsgränser samt forskningslag. De behöver snabbt kunna få tillgång till information. Universitet, högskolor och forskningsinstitut måste dessutom tänka på totalkostnaden, men kan samtidigt inte tumma en sekund på kvaliteten. Vår vision med hårdvaruavtalet är att alla ska få möjlighet till högkvalitativa, men kostnadseffektiva, kommunikationsmöjligheter som går att automatisera. Vi vill att alla ska med i båten. Vi kunde inte bygga Campusnät som tjänst utan stödet av de lokala organisationerna, Advania och Arista”, säger David Heed, tjänstesamordnare på SUNET.

Flödet av data innebär att forskarna kan jobba på kvällar, helger och nätter. Idag är det en nödvändighet, menar SUNET, givet dagens globala samarbetsformer. Strukturen är automatiserad och programmerbar; funktionaliteten kan ändras utan att driften störs och utan att nya, enskilda enheter måste konfigureras på plats.

SUNET och Advania har valt öppna, etablerade standarder framför leverantörsspecifik, proprietär teknologi. Grundförutsättningen är att det ska vara enkelt att byta. Hårdvaruavtalet innebär att Advania säkerställer ett kvalitativt produktutbud, medan SUNET hanterar första supporten. Arista levererar hårdvara inom avtalet.

“SUNET är, bokstavligen, en del av internets globala utveckling. Det är inte alla som kan säga det om sin verksamhet. Det känns fantastiskt att få vara med och rulla ut en automatiserad infrastruktur som tjänst till landets campus. Det är en ära för oss att få jobba med ett avtal som är så oerhört fördelaktigt för slutanvändaren; både när det kommer till hårdvarans höga nivå och det snälla priset. Vi ser fram emot att ge landets alla högskolor, universitet och forskningsinstitut de bästa förutsättningarna för sitt viktiga arbete”, säger Tobias Larsson, Sales Specialist Datacenter på Advania Sverige AB.

SUNET och Advania drivs båda av öppenhet och transparens. SUNET delar löpande med sig av kodbas och konfiguration på en rad wiki-sidor, men även på kontinuerliga teknikforum ute på läroverken - där syftet är att dela med sig av kunskap och inspirera kring den senaste teknikens möjligheter. Samarbetet arbetar mot ett tydligt utsatt mål: Att digitalisera svenska utbildningsinstitut i syfte att stärka och höja Sveriges konkurrenskraft och samarbetsgrad med andra länder.  

 
För mer information:

Tobias Larsson, Sales Specialist Datacenter, Advania Sverige AB
Tel: +46 76 140 01 53  
E-post: tobias.larsson@advania.com

David Heed, tjänstesamordnare, SUNET
Tel: +46 73 986 13 67
E-post: david@sunet.se

 
Om SUNET

SUNET, Swedish University computer Network, bildades 1984. Då som ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Sedan 1 december 2018 är SUNET en avdelning på Vetenskapsrådet, avdelningen för SUNET och anslutna tjänster. Enligt instruktioner från Utbildningsdepartementet ska Vetenskapsrådet särskilt ansvara för kommunikationssystemet och beakta intresset hos forskning och andra berörda. SUNET administreras och drivs enligt regeringens fastlagda riktlinjer. Verksamheten finansieras i första hand av de anslutna organisationerna, men får även anslag från Utbildningsdepartementet. www.sunet.se

Om Advania Sverige
Advania erbjuder IT-tjänster med mätbara resultat till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. I Sverige har Advania 600 medarbetare på 13 lokalkontor och omsätter 2,8 mdkr. Koncernen omsätter 4,3 mdkr, har totalt 1400 medarbetare och leds från Stockholm,  Sverige. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com #advania

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

SUNET är, bokstavligen, en del av internets globala utveckling. Det är inte alla som kan säga det om sin verksamhet. Det känns fantastiskt att få vara med och rulla ut en automatiserad infrastruktur som tjänst till landets campus. Det är en ära för oss att få jobba med ett avtal som är så oerhört fördelaktigt för slutanvändaren; både när det kommer till hårdvarans höga nivå och det snälla priset. Vi ser fram emot att ge landets alla högskolor, universitet och forskningsinstitut de bästa förutsättningarna för sitt viktiga arbete
Tobias Larsson, Sales Specialist Datacenter, Advania