Advania det mest värdeskapande IT-bolaget inom outsourcing - när Radar frågar IT-beslutsfattare

Report this content

Under påverkan av pandemin har digitaliseringen ökat och kraven på mindre kontakt mellan människor har ökat betydligt. Ändå visar nu en rapport från Radar att det är just tillit och förtroende som är grundpelare för att få affärer i hamn. Advania anses av IT-beslutsfattare vara ledande på att skapa värde inom kategorin Outsourcing av IT-tjänster.


Göran Gustavsson, COO på Advania Sverige

Rapporten Tillit och varumärkeskännedom är ny och ingår nu i Radars löpande rapportutgivning. I rapporten undersöker Radar kännedomen av och tilliten till olika IT-bolag inom fyra kategorier; Outsourcing, konsulttjänster, molntjänster och IT-säkerhetskonsulttjänster. Tjänster inom infrastruktur som hantering av applikationer, drift och lagring hör till området outsourcing.

I undersökningen placerar sig Advania i toppen när det gäller kännedom och tillit och när Radar frågar om vilka leverantörer som överför högst värde i relation med sina kunder hamnar Advania högst upp på listan.

– För oss är detta en indikation på vilken typ av affärslogik våra kunder efterfrågar och att det är viktigt med en stabil relation mellan kund och leverantör. Vi har sedan länge haft just uppfyllelsen av varje kunds unika behov genom partnerskap och skräddarsydda lösningar som vårt fokus, säger Göran Gustavsson, COO på Advania Sverige.

Digitaliseringen gör att fler processer kommer att bygga på teknik som skapar möjligheter och Radars rapport visar att det inom IT tjänsteområdet inte räcker med hög kompetens utan det är förtroende och framför allt tillit som måste finnas i relationen.

– Vi måste förstå våra kunder på djupet och paketera lösningar som verkligen hjälper dem att bli mer effektiva, lönsamma och uppfylla sina verksamhetsbehov. Det enda sättet att uppnå detta är genom en långsiktig relation som är givande för båda partner. Det är kul att vi får ett kvitto på att vår strategi ligger rätt i tiden genom den här rapporten, säger Göran Gustavsson, COO på Advania Sverige.

Förtroende och tillit är begrepp som kommer bli alltmer strategiskt viktiga att tolka och förstå, och rapporten indikerar vikten av förmågan till att skapa partnerskap i dialogen mellan kunder och leverantörer. Det är första året som Radar mäter varumärkeskännedom med tyngdpunkt på förtroende och tillit.

I en ny normalitet, där relationer ska ske mer kontaktlöst och digitalt, kommer förtroende och tillit bli viktiga strategiska faktorer att följa för att förstå sin position och möjlighet till att bygga relationer.

Läs mer om rapporten på Radar Ecosystems Specialists

För mer information:
Göran Gustavsson, COO, Advania Sverige
Tel: +46 76-140 03 70
E-post: göran.gustavsson@advania.com

Om Advania Sverige
Advania erbjuder IT-tjänster med mätbara resultat till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. I Sverige har Advania 1300 medarbetare på 14 lokalkontor och omsätter 4,3 mdkr. Koncernen omsätter 9 mdkr, har totalt 2 550 medarbetare och leds från Stockholm, Sverige. För mer information, vänligen se: www.advania.se och ww.advania.com 

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

I Radars nya rapport "Tillit och varumärkeskännedom" placerar sig Advania i topp när det gäller kännedom och tillit. När Radar frågar om vilka leverantörer som överför högst värde i relation med sina kunder hamnar Advania högst upp på listan.
Twittra det här

Citat

Vi måste förstå våra kunder på djupet och paketera lösningar som verkligen hjälper dem att bli mer effektiva, lönsamma och uppfylla sina verksamhetsbehov. Det enda sättet att uppnå detta är genom en långsiktig relation som är givande för båda partner.
Göran Gustavsson, COO på Advania Sverige